Fler gravida röker marijuana efter legalisering

Efter att marijuana legaliserades i amerikanska delstaten Washington med start 2014, har användningen av narkotika och alkohol ökat bland gravida och småbarnsmammor med drogberoendeproblem.

Det visar en frågeundersökning med 1359 kvinnor som gått igenom ett 3-årigt öppenvårdsprogram, Parent-Child Assistant Program (PCAP), som publicerats i Journal of Studies on Alcohol and Drugs. Kvinnorna delades in i två grupper, den ena hade avslutat programmet innan legaliseringen trädde i kraft, den andra gruppen avslutade efter 2014.

De flesta var drog- och alkoholfria när de gått igenom programmet. De som fortfarande använde någon substans och de som avslutade programmet efter legaliseringen hade signifikant högre marijuanaanvändning, jämfört med de som avslutade före legaliseringen.

I båda grupperna (avslutade både före och efter legaliseringen) såg man att de som upphört med marijuana även använde mindre mängder alkohol, illegalt metadon, andra opiater, kokain och amfetamin, även med hänsyn taget till tidigare bruk av dessa substanser.

Oberoende om de använt marijuana eller inte ökade bruket av alkohol och andra droger efter legaliseringen. Forskarna slutsats är alltså att marijuanaanvändningen i den här gruppen kvinnor ökade efter legaliseringen.

Annonser