Gravida utsätts för falsk cannabis-info

NEW YORK Efter ökad legalisering bland USA:s delstater använder allt fler gravida cannabis, till exempel för att hantera stress, men det riskerar samtidigt att ge fosterskador. Gravida ”bombarderas med felaktig information” från cannabisindustrin som letar nya konsumenter, enligt forskare bakom ny studie.

Idag har 18 amerikanska delstater tillåtit nöjesbruk av drogen och cirka dubbelt så många delstater har ”medical cannabis”. Efter legaliseringen använder allt fler gravida kvinnor cannabis. Det visar bland annat en studie från delstaten Washington.[1] Och en annan studie visar samma sak för hela USA.[2]

CANNABIS 18 delstater har hittills legaliserat nöjesbruk hittills i USA. Medicinsk marijuana tillåter över hälften av delstaterna.

Samtidigt jobbar cannabisindustrin i USA hårt för att sprida marijuana till nya konsumentgrupper.
Nätsajten www.cannabis.net (ett ”community” för användare, marijuanapatienter och leverantörer) är ett exempel hur man försöker normalisera bruket bland gravida och samtidigt ifrågasätta forskningsresultat om fosterskador. Ett annat exempel avslöjades för några år sedan. Enligt en publicerad studie rekommenderade sju av tio marijuana-dispensärer cannabis som medicin till gravida kvinnor som sökte lindring för sitt illamående, (CNN Health).[3]

Bagatelliseringen av cannabis till gravida sker trots starka indikationer om fosterskador. Emellertid är beläggen för långtidseffekter fortfarande oklara vilket utnyttjas i propagandan.

En pionjär på forskningsområdet är kanadensaren Peter Fried med sitt projekt OPPS, Ottawa Prenatal Prospective Study, där hans forskargrupp har följt barn födda barn 1976 -1983 av cannabisrökande mödrar, vilka jämfördes med barn som haft drogfria fostertider. Resultaten visade att de cannabisexponerade barnen utvecklades sämre intellektuellt vid vissa åldrar, bland annat beträffande språk och minne.[4]

Sedan dess har det kommit allt säkrare belägg för fosterskador parallellt med att bruket ökar bland gravida. En analys publicerat 2019 från McGill universitet i Montreal av 12,5 miljoner födslar i USA visade att Förekomsten av cannabismissbruk steg från 3,22 per 1 000 förlossningar år 1999 till 8,55 per 1000 förlossningar år 2013.

De kvinnor som rapporterade beroende eller missbruk hade 46 procents högre risk för livmoderskada. De stannade i genomsnitt kvar fler dagar på sjukhus, hade 50 procents högre fosterdödlighet i livmodern, 40 procents större risk att föda för tidigt. Samt att 35 procent fler av de cannabisberoende mödrarna fick barn med lägre tillväxt.[5]

I november 2021 kom två nya studier om cannabis under graviditeten. Den ena, publicerad i amerikanska läkarsällskapets tidskrift JAMA, kommer från Columbia University och Weill Cornell Medicine. Forskarna har undersökt utbredningen av cannabisberoende eller missbruk (CUD) genom att analysera diagnoskoder från mer än 20 miljoner utskrivningar från sjukhus i USA. De flesta av dem gäller barnafödande. Andelen med cannabismissbruk/beroende ökade med 150 procent från 2010 till 218. Dessa patienter hade högre andel med depressioner, ångest och illamående.[6]

Cannabis stressar fostren
I en annan färsk studie i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the National Academy of Science (PNAS) konstateras återigen att legaliseringen gett många felaktig uppfattning att cannabis är relativt riskfritt och att bruket ökar, även bland gravida.

Forskarna skriver också att det fortfarande är oklart hur drogen påverkar fostret och barnets utveckling. [7]

Forskargruppen från Icahn Mount Sinai och City University of New York (CUNY)  har undersökt tillståndet i livmodern, tidig barndomsbeteende och fysiologi i en långsiktig studie av 322 mödrar och deras barn. Försökspersonerna är hämtade från en pågående New York City-baserad studie av stress under graviditeten som startade 2009. När barnen var ungefär sex år mättes hormonnivåerna via deras hårprover. EKG användes för att mäta hjärtfunktionen under ett stressframkallande tillstånd och beteendemässig och känslomässig funktion bedömdes baserat på undersökningar som utfördes av föräldrarna.

Barnen till mödrar som använde cannabis under graviditeten visade högre andel ångest, aggression, hyperaktivitet och nivåer av stresshormonet kortisol, jämfört med barn till icke-cannabisanvändare.

Moderns cannabisanvändning var också förknippad med en minskning av högfrekventa komponenten i hjärtfrekvensvariationen – förändring i tidsintervall mellan hjärtslag – vilket normalt återspeglar ökad stresskänslighet. Dessutom visade RNA-sekvensering av livmodervävnad som samlats in vid födseln att moderns cannabisanvändning var förknippad med färre immunaktiverande gener, inklusive proinflammatoriska cytokiner, som är involverade för att skydda mot sjukdomsalstrande ämnen.

Cannabis förutspådde enligt forskarna, ge högre ångest hos barnen. 

Gravida bombarderas

Prof Yoko Nomura

– Vi vet att cannabinoider spelar en roll för att modulera stress, varför vissa människor använder cannabis för att minska ångest och slappna av, säger studiens huvudförfattare Yoko Nomura, professor i psykologi, till tidskriften Medical Express.

– Men vår studie visar att in utero-exponering (i livmodern) för cannabis har motsatt effekt på barn, vilket gör att de har ökade nivåer av ångest, aggression och hyperaktivitet jämfört med andra barn som inte utsattes för cannabis under graviditeten, fortsätter hon.

En annan av studiens medförfattare, professor Yasmin Hurd, är chef för Addiction Institute vid Mount Sinai:

Prof Yasmin Hurd

– Gravida kvinnor bombarderas med felaktig information om att cannabis inte är någon risk, medan verkligheten är att cannabis är mer potent idag än det var för några år sedan. Våra resultat tyder på att användning under graviditeten kan ha långsiktig inverkan på barn,” säger hon till Medical Express.

Hurd poängterar behovet av korrekt information om cannabis och att den ”är avgörande för att förbättra kvinnors och deras barns hälsa.

• Fotnoter:  1] Grant et al (2018). Use of Marijuana and Other Substances Among Pregnant and Parenting Women With Substance Use Disorders: Changes in Washington State After Marijuana Legalization: Journal of Studies on Alcohol and Drugs: Vol 79, No 1 (jsad.com)

[2] Volkow et al (2019).  Self-reported Medical and Nonmedical Cannabis Use Among Pregnant Women in the United States JAMA. 2019;322(2):167-169.  JAMA Network

[3] CNN 10 maj 2018. Marijuana shops recommend products to pregnant women, against doctors’ warnings – CNN

[4] Fried et al (2003). Differential effects on cognitive functioning in 13- to 16-year-olds prenatally exposed to cigarettes and marihuana – Neurotoxicol Teratol, 25(4): 427–436., PubMed (nih.gov)

[5] Petrangelo et al (2019). Cannabis Abuse or Dependence During Pregnancy: A Population-Based Cohort Study on 12 Million Births – J Obstet Gynaecol Can. 2019 May;41(5):623-630., PubMed (nih.gov)

[6] Meinhofer et al (2021) Association of Comorbid Behavioral and Medical Conditions With Cannabis Use Disorder in Pregnancy – JAMA Psychiatry. 2021 Nov 3;e213193, PubMed (nih.gov)

[7] Nomura et al (2019)  Maternal cannabis use is associated with suppression of immune gene networks in placenta and increased anxiety phenotypes in offspring | PNAS 15 nov 2021.

Etiketter:

Annonser