Även lite cannabis stör hjärnan

CHICAGO/BOSTON Även lite nöjesbruk av cannabis kan leda till hjärnförändringar i delar viktiga för känslor och motivation. Det visar en amerikansk studie med unga vuxna.

Studien är ett samarbete mellan Northwestern University och Harvard Medical School/Massachussets General Hospital och publiceras i Journal of Neuroscience. Den är den första som visar att även mindre marijuanaanvändning är relaterat till stora förändringar i hjärnan. Avvikelserna är direkt relaterade till antalet joints som en person rökt per vecka.

– Studien blir en utmaning mot idén att tillfälligt marijuanabruk inte är förknippad med dåliga konsekvenser. Några av deltagarna rökte endast för att bli hög en eller två gånger i veckan. Folk tror att lite rekreationell användning inte orsakar problem, om arbete eller skola fungerar okey. Men våra data visar att det inte är så, säger Hans Breiter, professor i psykiatri vid Northwestern Memorial Hospital och en av författarna, i en kommentar.

40 deltagare i åldrarna 18 till 25 delades in två grupper – hälften av dem rökte marijuana någon eller flera gånger i veckan, de andra var med i en kontrollgrupp som inte använde drogen.

Forskarna röntgade deras hjärnor med en magnetkamera och studerade särskilt accumbenskärnan och amygdala, områden viktiga för känslor och motivation, beslutsfattande och utveckling av beroende. Volym, form och densitet mättes.

Båda centren visade onormala förändringar för tre respektive två av måtten hos de som rökte marijuana, graden stod i relation till hur mycket deltagarna rökte per vecka.

Bland annat minskad motivation och empati kan vara effekter av minskad aktivitet som kan avläsas i desformation i ett av hjärnområdena. Medan accumbenskärnan – som förknippas med belöning – var större hos cannabisrökarna än i kontrollgruppen.

Testresultaten stämmer även med tidigare råttstudier som visat att rusämnet THC i cannabis kan lura hjärnan att skapa nya kopplingar och ledningar, omformas och utveckla beroende. Men det tyder alltså på att hjärnan anpassar sig även vid låg exponering av drogen, enligt forskarna.

Forskarna uppmanar till fler studier, bland annat longitudinella, behövs med fler deltagare för att avgöra om marijuana kan vara en inkörsport till andra starkare substanser, vilket djurstudier tyder på.

– Denna studie är bara en begynnande pilotstudie, men samtidigt – de resultat som kom ut är samma som en kanariefågel i en kolgruva. Interaktion av marijuana med hjärnans utveckling kan vara ett betydande problem, enligt professor Hans Breiter.

• Studien får stor uppmärksamhet i USA där två delstater legaliserat marijuana helt, ett tjugotal tillåtit ”medicinsk marijuana” och drogens hälsorisker länge nedtonats. Över 15 miljoner amerikaner använder cannabis regelbundet, bland tonåringar är det fler som röker marijuana än tobak, enligt drogvaneenkäter.

Fotnot: Studien ”Cannabis Use Is Quantitatively Associated with Nucleus Accumbens and Amygdala Abnormalities in Young Adult Recreational Users” i Journal of Neuroscience (Jodi M. Gilman, Hans Breiter mfl).

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Annonser