USA: Fler gravida använder cannabis

WASHINGTON Fler amerikanska gravida kvinnor använder marijuana, ibland för att försöka behandla graviditetsillamående, visar en ny studie. Det ökar risk för lägre födelsevikt och blodbrist för barnet.

2014 uppgav nära fyra procent (3,85 proc.) av gravida kvinnor mellan 18 och 44 år att de rökt marijuana senaste månaden, jämfört med 2,4 procent år 2012. Det visar en analys av årliga drogenkäter med kvinnor i fertil ålder, som publicerades i måndags på medicintidskriften Jamas nätsida.

En annan studie – analyserad i samma Jama-artikel – visar att nära 10 procent av vuxna cannabis-användare i USA (vilket är cirka 3 miljoner personer av totalt cirka 30 miljoner, som använt senaste året) gör det åtminstone delvis av medicinska skäl. Tjugo procent av dessa droganvändare bor i delstater där ”medicinsk marijuana” inte är tillåten.

Marijuana uppges bl a kan ha lindrande effekter vid smärta, illamående (vid ex cancerbehandling) och mot spasmer vid MS. Ingen delstat listar specifikt cannabis mot illamående vid graviditet, men ingen förbjuder eller varnar heller tydligt mot sådan användning.

Men ”vissa källor på Internet försöker pracka på marijuana som lösning mot illamående som ofta följer vid graviditet”, skriver professor Nora D Volkow, chef för statliga forskningsorganet Nida, i analysen. Hon uppmanar läkare att vara medvetna om riskerna och inte rekommendera marijuana för gravida patienter. Inte heller de som avser skaffa barn eller ammar.

Nora Volkow. Foto: Drugnews

Även om samband ännu inte är helt klara, så har tidigare studier pekat på risker för spädbarn som exponerats för marijuana för ökad risk för anemi, lägre födelserisk och vårdas på intensivvård oftare än spädbarn till mödrar som inte använder drogen. Några data tyder på att särskilt under den första graviditetsperioden (trimestern) är riskerna större fostret vid drogexponering.

Också ökad risk för senare nedsatt impulskontroll, minne och uppmärksamhet under skolåren har iakttagits.

Även om andelen gravida som använder marijuana ännu inte är så hög, så har den ökat oroväckande över tid och så eventuell negativa konsekvenser, enligt Volkow, som föreslår fortsatt screening och forskning. Och att syntetiska cannabinoider, såsom i ”K2/Spice”-produkter interagerar hjärnans receptorer ännu starkare.
Ifjol beslutade American College of Obstetricians and Gynecologists att avråda läkare att föreslå cannabis under bland annat graviditet och amning.

Idag har 29 delstater och huvudstaden Washington DC lagar som tillåter ”medicinsk” marijuana i USA. Vid valet i november röstade sju ytterligare delstater för liberalare cannabislagar för personer som fyllt 21 år, (totalt åtta delstater har eller är på gång legalisera cannabis även för nöjesbruk).

• Fotnot: Artikeln ”The Risks of Marijuana Use During Pregnancy” i Journal of the American Medical Association. (Nora Volkow, Wilson Compton mfl).

 

Tema: Cannabis medicin?

D85-CannabisMedicinLogI Sverige finns idag tre godkända cannabisbaserade läkemedel, som några hundra patienter får.
Sativex är framtagen av odlad cannabis och främst avsett för ms-patienter mot kramper nervsmärta (ingår inte i högkostnadsskyddet). Marinol, syntetiskt framtagen, mot illamående för cancerpatienter i behandling och för att öka aptit hos bl. a HIV-patienter. Och Epidyolex som godkändes 2019 av EU centralt och därmed även i Sverige. Den är främst avsedd som tilläggsbehandling för barn med sällsynta former av epilepsi, exempelvis Lennox-Gastauts eller Dravets syndrom.
Läkemedelsverket har även beviljat några licensansökningar för Bediol (baserat på torkade cannabis-växtdelar).

Intressant innehåll i cannabis i medicinskt syfte är särskilt ämnena THC (rusgivande, men även aptitstimulerande) och CBD (smärt- och inflammationsdämpande och antipsykotisk, ej psykoaktiv). Även andra medicinska effekter uppges cannabis ha.

I USA tillåter över hälften av delstaterna rökning av obehandlad cannabis i medicinskt syfte, men ingen läkemedelsmyndighet och läkarsällskap godkänt. Enligt kritiker finns bättre riktiga läkemedel. Och ”medical marijuana” används ofta i debatten av legaliseringsivrare för öppna för nöjesbruk. I Europa har tillåter flera länder cannabis i medicinskt syfte. I Danmark pågår sedan 2018 ett stort pilotförsök med cannabisbehandling, bl a för vissa smärtpatienter.

WHO:s nya
översikt (pdf-fil) om cannabis för medicinsk användning ­– få kontrollerade slumpvisa försök (att röka växten), långt borta ”godkänna som säker och effektiv medicin”, måste väga risker och nytta.

Läs mer

Annonser