Polisen får extrapengar för köpa droger

Regeringen är beredd att satsa cirka 6,5 miljoner kronor extra årligen för att snabba på klassningsprocessen av nya nätdroger. Bland annat ska polisen få en halv miljon kronor per år för att anonymt kunna beställa substanser från nätbutiker.

Det framgår av den lagrådsremiss som regeringen antog i torsdags. Förslagen har Drugnews redan redovisat huvuddragen av tidigare.

Polisen ska enligt förslaget anonymt kunna köpa oklassade misstänkta ruspreparat via internet för att mer skyndsamt kunna undersöka nya ämnen som finns eller är på väg in på svenska drogmarknaden. Och får därför 500 000 kronor extra per år under 2019 och 2020.

Foto: TheWanderingAngel/Flickr

En nära samarbetspartner till polisen är Nationellt Forensiskt Centrum (NFC) som bedöms få ökad arbetsbelastning med analyser och bedömningar av de substanser som polisen köper in. Regeringen vill därför tillföra myndigheten en miljon kronor extra årligen för att täcka dessa kostnader.

Men merparten av resursförstärkningen föreslås Folkhälsomyndigheten få: fem miljoner kronor extra per år för att ”snabbare hitta, bedöma och meddela regeringen behovs av klassificering av nya psykoaktiva substanser”.

Idag arbetar ett par anställda med det i Östersund och har lång lista av substanser – mestadels syntetiska drogämnen – att gå igenom om de ska föreslås klassas som narkotika eller hälsofarlig vara. En resursförstärkning där kan nog leda till fler anställda för snabbare bedömningar.

Så kallad familjeklassning av droggrupper med liknande kemisk struktur, för att slippa klassa preparat en och en, prövas i några länder. Men regeringen bedömer att det inte är en praktisk framkomlig väg för svensk lagstiftning, då generisk definition kan bli bred och risk hamna i långa rättsprocesser.

Man skulle ”skjuta mygg med hagelbössa, och riskera att få med substanser som inte är narkotika”, som socialminister Annika Strandhäll uttryckt det.
Regeringen anser att ”regleringen av narkotika eller hälsofarliga varor bör inte ske genom verkansbaserade eller analoga definitioner”.

Lagförslagen föreslås börja gälla från januari 2019.

• Lagrådsremissen Klassificering av nya psykoaktiva substanser går nu ladda ner (pdf-fil, 69 sidor).

Tema: Nätdroger

Hur kan strömmen av nya s.k. droger som saluförs via nätet stoppas effektivare? 2016 avled minst 130 personer med nätdroger i kroppen, särskilt farliga syntetiska fentanyl-varianter ökar.
Över hundra Nya psykoaktiva substanser, NPS, upptäcks årligen i Europa. Genom ändra en molekyl på en drog som förbjudits kan de saluföras tillåtet igen. Nätbutiker rear ofta ut sina lager strax före klassning träder i kraft.

En utredning kommit med olika förslag hur nätdroger kan stoppas snabbare och effektivare, men familjeklassning såg den inte som framkomlig väg. Remisstiden slut 15 maj 2017,  regeringsproposition på gång.

Läs mer

Annonser