Fler nätdroger kan stoppas

Folkhälsomyndigheten vill stoppa flera nya farliga drogsubstanser. Nu gäller det förslag om att klassa fem ämnen som narkotika och nio ämnen som hälsofarlig vara.

Myndigheten har fått ökade anslag för att snabba på klassningsproceduren för att försöka hejda floden av nya nätdroger. Under senare år har regeringen – efter fått förslag från Folkhälsomyndigheten – klassat allt fler riskabla russubstanser. Fler säljs på nätet.

Nu föreslås ämnet 2-fluorofentanyl – som tillhör opioid-gruppen – omklassas från hälsofarlig vara till narkotika.
Dessutom att narkotikaklassa Metylklonazepam (en bensodiazepin), 3-bromometkatinon (3-BMC) och 3-kloroetkatinon (3-CEC) (båda katinoner), samt Deskloro-N-etylnorketamin (O-PCE) som tillhör gruppen arylcyklohexylaminer.

Följande nio ämnen föreslås regeringen klassa som hälsofarlig vara:
Fluklotizolam (gruppen bensodiazepiner), och 4-klorodimetylkatinon (4-CDC), 4-metyl-N,N-dimetylkatinon (4-MDMC) och 5-PPDi som är katinoner. Dessutom 3,5-AB-CHMFUPPYCA, MDMB-4en-PINACA (som sålts under namnet 5-CL-ADB-A), MMB-022 (AMB-4en-PICA) och MPhP-2201 som är cannabinoider.
Samt 3,4-metylendioxi-U-47700 som tillhör gruppen opioider.

Uppgifter från vetenskapliga källor, expertnätverk och internet som utredarna gått igenom visar att användning av preparaten innebär hälsorisk och kan medföra livsfara.

Mer här om klassningsprocessen.

Annonser