Drottningen lyfte narkotika-konferens

Drottning Silvia invigningstalade på konferensen Sverige mot narkotika i Eskilstuna. Hon var tydlig: ”Narkotika måste motarbetas med största kraft. För folkhälsans skull och för våra ungdomars skull”.

Konferensen samlade under två dagar engagerade i drogfrågan från folkrörelser, kommuner, organisationer och bred allmänhet.

Vid invigningen på hotell Elite Stadshotell i onsdags i vackert septemberväder, så framhöll drottningen särskilt barnperspektivet.
– Det finns inget som gör mig så ont som när jag möter barn och ungdomar där drogmissbruk är en del av deras dagliga liv. Därför är det en central fråga för mig att verka mot narkotika och för ett drogfritt samhälle, sade hon.

Hon tog upp vikten av att barn behöver goda förebilder och främja deras hälsa och välbefinnande för att förhindra drogmissbruk. Och att det var därför hon startat Mentor International för över två decennier sedan, organisationen arbetar med program för att långsiktigt stärka skyddsfaktorer, ungas självkänsla, attityder till droger och erbjuda föräldrar stöd.

Drottningen berättade att hon oroas över den höga narkotikadödligheten i landet. Hon underströk vikten av folkrörelser som aktivt arbetar mot narkotika och för ett drogfritt samhälle. Och nämnde även FN:s barnkonvention som i paragraf 33 understryker barnens rätt till drogfri uppväxt och skydd från illegal narkotikaanvändning.

– Tillsammans kan vi skydda våra barn och unga från droger. Tillsammans kan vi hjälpa dem till den hälsosamma och positiva framtid som varje ung människa förtjänar, avslutade hon.

Drottningen har länge varit engagerad i narkotikadebatten och är tydlig mot legalisering. Hon medverkar på konferenser lokalt och nationellt, talade vid stora narkotikamötet i FN ifjol och vid seminariet om narkotikaproblem som påven Franciskus ordnade i Vatikanen.

Men hennes engagemang har även ifrågasatts av några, som anser att kungahuset inte ska lägga sig i politiska frågor, (med hänvisning till Torekov-uppgörelsen).

– Vi är mycket glada över drottningen aktivt stöder vårt arbete. Inte kontroversiellt, hon försvarar Sveriges officiella restriktiva narkotikalinje som riksdagen slagit fast. Hon gör ett fantastiskt arbete som ger genomslag i media och internationellt, säger Åke Setréus, ordförande i organisationskommittén för Sverige mot narkotika, till Drugnews.

Åke Sétreus, ECAD, kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson och landshövding Liselott Hagberg hälsar Drottning Silvia välkommen. Foto: Drugnews

Vid invigningen talade även Sörmlands landshövding Liselotte Hagberg och kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna Jimmy Jansson (S). Han beklagade att konferensen behövde hållas.

– Jag önskar att vi inte behövde träffas så här, men narkotika är ett gift som ödelägger familjer och göder våld och kriminalitet. Bruket går över klassgränser och problemet är mycket större än det vi ser på torget. Vi får aldrig backa, sade Jansson.

Rikspolischef Dan Eliasson har jobbat i motvind – är pressad av politiker, polisanställda och pinsam uppklaringsstatistik och har svårigheter efter omorganisationen att få alla att dra åt samma håll. Han tillstod i talet att han inte trott att situationen var så allvarlig som den var när han fick uppdraget.

Han citerade Churchill: ”även om ni gör mycket, så räcker det inte, ni måste göra mer”.
– Vi trendar inte rätt. Mer måste göras mot narkotikan, antalet problemområden har ökat, några finns även här i Eskilstuna, vi möter mer våld och skjutningar, men jag ser en ljusning i tunneln, sade Eliasson.

Therese Mattsson, tullverket, och rikspolischef Dan Eliasson. Foto: Drugnews

Terrorhot och gängbrott tar mycket resurser, men enligt Eliasson börjar utredningsresultat vända åt rätt håll och ett unikt samarbete bedrivs med tolv myndigheter mot droger och andra brott. ”Men vi måste göra mer…”
Nu har han lovats över sju miljarder kronor extra under tre år för att anställda fler poliser, utbildning och vända utvecklingen.

Tullverkets generaldirektör Therese Mattsson beskrev ett stort inflöde av smuggelvaror och ”historiskt stora narkotika- och dopingbeslag”. Mer har stoppats av tullen under första halvåret än under hela fjolåret, med en krympande personal. Men 200 000 brev och paket kommer varje dygn till Sverige och tullen hinner inte kontrollera alla.

Nu vill regeringen skjuta till extra resurser till tullen, (men mindre än en tiondel av polisens tillskott), men Mattsson är glad.
– Det behövs mer personal för att stärka gränskontrollen. Idag har vi faktiskt inte dygnet-runt-bevakning på någon plats i landet, inte heller Öresundsbron, utan flyttar runt mobila enheter, sade hon till Drugnews efteråt.
Inflödet av narkotika, vapen och illegal alkohol fortsätter, ”så länge som det finns efterfrågan”. Enligt Mattsson utgör narkotikautredningar av smuggelbrotten hela 75 procent.

Professor Bertha Madras. Foto: Drugnews

Professor Bertha Madras från Harvard University gav en längre föreläsning på akademisk nivå. Om växande opioidepidemin i USA som kräver allt fler dödsoffer och har ursprung i läkemedelsförskrivning, (se Drugnews-intervju med Madras).
Hon varnade även för att preparat som marijuana som medicin kan bana väg för legalisering i nästa steg. Det är flera gånger större risk att cannabisanvändare börjar med heroin än andra.

Men stigmatisera inte de enskilda människorna, underströk hon.
– Det handlar inte om ett ”krig mot narkotikan”, utan om att försvara våra hjärnor och slå vakt om vår mänsklighet, sade Madras och fick applåder.

Över 300 deltagare hade samlats i Eskilstuna och bytte erfarenheter, minglade, gick på seminarier och lyssnade till forskare, preventionsexperter, brottsbekämpare, behandlare och personer som berättade om sin väg ur missbruk. Årets ECAD-pris tilldelades på torsdagen arbetskooperativen Vägen ut i Göteborg.

Annonser