Drottningen möter påven om droger

[UPPDAT] VATIKANEN Drottning Silvia talade på en tvådagarskonferens i Vatikanen om narkotikaproblem som påve Franciskus tagit initiativ till. Hon underströk vikten av drogfria miljöer för barn och unga. /Uppdaterat med länk till föredragen.

Drottning Silvia inledde workshopen som den Påvliga Vetenskapsakademin anordnat under temat ”narkotikaproblem och lösningar på denna globala fråga”.

Drottningen underströk att narkotika är ett globalt problem som berör alla och att särskilt utsatta barn i världen måste värnas. Såväl från hamna i narkotikans gissel, som att de utnyttjas av ligor för transport av droger.
– Våra unga är vår framtid, och de behöver växa upp i hälsosamma narkotikafria miljöer, sade hon rapporterar Vatikanradion.

Drottningen nämnde i Vatikanstaten globala milstolpar som FN:s barnkonvention och dess artikel 33 som tar upp ungas rätt till en drogfri uppväxt.

Men hon menar att det inte räcker med information, utan behövs engagemang och långsiktigt preventionsarbete. För att inte unga ska fastna tidigt i beroende och förstöra sina hjärnor och hälsa, och även lämna skolan och samhället.

 Hon har i över två decennier varit engagerad i drogförebyggande arbete och är verksam i bland annat stiftelsen Mentor och Childhood Foundation. Hon har även talat på flera FN-möten om vikten av en restriktiv strategi.

Påvliga Vetenskapsakademin tackade vid mötet drottningen för samarbete i frågor om människohandel, trafficking och drogmissbruk. På torsdag kommer även påven Franciskus vara med på mötet, han har tidigare gjort flera starka uttalande mot maffia, drogvåld, narkotikahandel och legalisering.

På mötet i onsdags talade också Juri Fedotov, chef för FN:s narkotikakontrollbyrå UNODC. Han prisade påvens första tal i FN:s generalförsamling i september om narkotikas negativa konsekvenser har på fred, säkerhet, utveckling, hälsa och mänskliga rättigheter i världen.
FN-organet stöder evidensbaserad prevention och behandling och Fedotov sade att ”människor som lider av drogberoende ska inte behandlas som brottslingar utan som offer, människor i behov av sjukvård och sociala tjänster”.

d709-vatikannarkokonf1

Även Alexis Goosdeel, EU:s chef för narkotikaobservatoriet EMCDDA, deltar och talar på torsdag om drogmarknaden i Europa och internets växande roll där.

Drogkonferensen 23-24 november i Vatikanstaten samlar ett hundratal deltagare. Bland andra doktor Nora Volkow, chef för amerikanska forskningsinstitutet Nida, beroendeläkaren Robert DuPont, cannabisspecialisten professor Bertha Madras, Harvard University.

 

• Fotnot: Flera av föredragen från konferensen har senare lagts upp på Youtube, inklusive tal av påve Franciskus och drottning Silvia:

Annonser