Drottningen till Sverige mot narkotika

Drottning Silvia ska inviga årets konferens Sverige mot narkotika som hålls den 20-21
september i Eskilstuna.

Värd för årets konferens är Eskilstuna som arrangerar konferensen första gången. Detta tillsammans med European Cities Against Drugs och Folkrörelser mot droger.

En träffpunkt för många som är engagerade i narkotikafrågan och Sverige mot narkotika vill åter bli den stora opinionsbildande konferensen. Enskilda, folkrörelser och representanter för organisationer, kommuner och myndigheter väntas dit.

I programmet på ett centralt hotell erbjuds flera seminariepass på fler teman. Om bl a internationella trender på drogområdet, preventiva och förebyggande insatser, vård och rehabilitering av narkotikaberoende, rättsväsendets roll och folkrörelsers arbete för en restriktiv narkotikapolitik.
Även en öppen scen på Eskilstuna teater och mingel i stadshuset är planerat.

Drottning Silvia har inbjudits att inviga konferensen i Eskilstuna.
– Drottningen ska inviga och hålla ett kort anförande. Hon är engagerad i dessa frågor och det känns kul att hon vill uppmärksamma konferensen, säger Carl-Fredrik Movitz, kommunikationsstrateg i kommunen, till SVT Sörmland.

Även rikspolischef Dan Eliasson, generaltulldirektör Therese Mattsson och Sörmlands landshövding Liselott Hagberg medverkar vid konferensen.

• Sverige mot narkotika (SMN) anordnades länge vartannat år, men övergick sedan i Drogfokus som är bredare ANDT-riktat. Det ansågs av flera föreningar alltför myndighetsstyrt och risk att narkotikafrågan kom bort, så numer ordnas separata konferenser varje år. För två år sedan arrangerades SMN i Landskrona, där också drottningen deltog, och ifjol i Gävle. Drogfokus hölls ifjol i Uppsala och hålls åter där igen 2018.

Program och anmälan till årets Sverige mot narkotika via Eskilstuna kommun.

Annonser