Narkotikahundar i Eskilstunas skolor

För att motverka droger i elevernas skolmiljö ska narkotikahundar regelbundet börja söka genom lokaler efter skoltid. Det föreslår den politiska majoriteten i Eskilstuna.

Jimmy Jansson (S)

– Vi vet att det förekommer både innehav och försäljning, vi vill göra våra skolor till platser som är fria från narkotika, säger kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) till SVT Sörmland.

Förslaget har lagts av ett brottsförebyggande råd som Socialdemokraterna, Moderaterna och Centern har bildat. Även SD stöder förslaget.

Redan idag får hundar användas för att söka av vid mer konkret misstanke om droger. Men framöver vill kommunledningen även att de används regelbundet och i förebyggande syfte efter skoltid då lokalerna är tomma.

Det planeras fler insatser mot droger i skolor i Eskilstuna, exempelvis kameraövervakning och närmare samarbete mellan förvaltningar och polis.

Kommunstyret anser inte det är extremt att använda hundpatruller på skolor.
– Jag tycker det är ganska rimligt, vi får inte vara naiva. Vi vet att missbruket är utbrett, antingen sitter vi med armarna i kors eller så gör vi något, säger Jimmy Jansson som vill ”höja tempot” i arbetet mot narkotika.

Droger verkar ha ökat i skolmiljön i Eskilstuna. Ifjol stängdes fler elever än tidigare av på grund av drogproblem. Och elever som SVT talat med bekräftar bilden.

En gymnasieelev berättar om att det ”ibland kan lukta lite i korridoren” och en annan berättar om öppen handel på en skolgård.
– Jag stod och diskuterade med en lärare när vi såg att det pågick droglangning bara några meter bakom oss, säger eleven Theolinda Sköld Christersen till SVT Sörmland.

Tema: NARKOTIKAFRI SKOLA

Drogfria skolor är inte självklart – trots att det behövs för en trygg arbetsmiljö för både elever och skolpersonal. För att lyckas med skolarbete och framtidsplaner, men också för skydda unga från att hamna i missbruk.  Droger påverkar unga hjärnor, försvårar inlärning och ökar risk för skolk, lägre betyg och avhopp.

Allt fler skolor tar fram drogpolicys och frågar efter metoder för att tidigt upptäcka och kunna ingripa om elever misstänks testa eller vara på väg in i beroende. Några myndigheters beslut har försvårat användande av bl a slumpvisa drogtester och utveckla samarbete skola, socialtjänst och polis, och hänvisar till enskildas integritet. Men skolor prövar sig fram.

Idag använder ett 50-tal skolor (flera gymnasier med yrkesutbildning) i landet s.k. slumpvis drogtestning, som ska baseras på frivillig medverkan och kontrakt med målsman och elev.
Se mer projektet Narkotikafri Skola

Läs mer

Annonser