Fjärilspriset 2020 till drottning Silvia

Kvinnonätverket KSAN:s utmärkelse Fjärilspriset går i år till HM Drottning Silvia. Hon får det för sitt mångåriga och personliga engagemang i narkotikafrågan och för barns rätt till en drogfri uppväxt.

I motiveringen står bland annat: Drottningens engagemang för utnyttjade barn är nydanande och har gett frågorna en ökad uppmärksamhet. H.M. Drottning Silvia har genom sitt intresse för missbruksfrågor lyft beroendeproble­matiken såväl nationellt såsom internationellt”.

Drottningen har återkommande hemma och utomlands, även i tal i FN, försvarat en restriktiv narkotikapolitik och oroats över barns utsatthet.

Med drottningens kunskap och insatser för att påverka attityder har nya möjligheter öppnats för att förbättra folkhälsan och hon är en inspirationskälla och stöd för de flickor och kvinnor med olika social bakgrund, enligt Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågors motivering. H. M. Drottning Silvia bidrar till ett samhälle där hälsa och omtanke står i fokus”.

Utmärkelsen delades ut i samband med KSAN:s årsmöte som hölls digitalt och där drottningen läste upp ett tacktal. Hon känner sig hedrad över utmärkelsen och detta ”fina halsband kommer jag att bära med stolthet”.

Drottning Silvia läser in sitt tacktal med Fjärilspriset runt halsen. Foto: Kungliga hovstaterna

Drottningen berättade att hon tillsammans med WHO grundade stiftelsen Mentor för 25 år för att bland annat motverka drogmissbruk bland ungdomar.

De många resor som Kungen och jag hade genomfört, både i Sverige och utomlands, hade öppnat mina ögon för hur brutalt alkohol och narkotika skadar barn och unga. Direkt och indirekt. Över hela världen. Och i alla samhällsklasser, sa drottningen.

I organisationen Childhood Foundation, som hon var med och grundade, så vill man förebygga våld och sexuella övergrepp. De ser hur barns utsatthet är ökar i miljöer där det förekommer missbruk, enligt drottning Silvia.

Hon fortsatte i sitt tal:
Dagens ungdomar möter stora utmaningar. Den psykiska ohälsan ökar. Droger och alkohol kan bli en farlig tröst. Poliser rapporterar också om att droganvändningen bland våra unga ökar under corona-pandemin. Detta är rapporter som vi måste ta på stort allvar.

Hon understryker att det krävs tid, tålamod och samarbete för att arbeta med dessa frågor och framhöll att det känns bra att ta emot priset från KSAN, en organisation som arbetar brett och långsiktigt.

– Mina damer: Vi har mycket kvar att göra, och jag är glad att vi gör det tillsammans, sa drottningen och tackade för utmärkelsen – (ett silversmycke designat av Annika Åkerfelt).

Vid KSAN:s årsmöte omvaldes Lena Josefsson till ordförande och ny vice ordförande blir Lotten Sunna.
Två nya medlemsorganisationer valdes in: #UtanSkyddsnät som bildades under Metoo-rörelsen och gett röst åt utsatt kvinnor i missbruk, samt Riksförbundet Kontraktsmetoden (f.d. Smart) som arbetar förebyggande för att unga ska välja bort mot alkohol, tobak och andra droger.

Sammanlagt har paraplyorganisationen KSAN nu 39 medlemsorganisationer som samlar cirka 320 000 kvinnor.

Annonser