Opioid-dödsfall ökar i USA

WASHINGTON Drogepidemin fortsätter öka i USA. Ifjol avled minst 64 000 amerikaner av överdos. Dödsfall av fentanyl-varianter har mer än femfaldigats på tre år, visar en ny statlig beräkning.

År 2016 avled omkring 64 000 amerikaner i överdos av olika narkotiska preparat och läkemedel, vilket är 22 procent fler än året före. Överdoser har nu blivit vanligaste dödsorsak för invånare under 50 år, och dödliga epidemin sprider sig snabbare än när hiv-epidemin ökade som mest, rapporterar New York Times som presentat data.

Foto: iPredator /Flickr CC BY 2.0

Statistiken över dödsfallen är inte fullständig från alla delstater, de kan komma öka ytterligare när den blir komplett i slutet av året.

Särskilt märks ökningen av överdoser bland syntetiska opioider som fentanyler och dess analoger (syntetisk drog mycket starkare än heroin), som ökat från cirka 3000 döda till över 20 000 döda på tre år. En ökning med 567 procent!

Även dödsfall av kokain och metamfetamin har ökat, medan avlidna av bara läkarförskrivna opioidläkemedel har minskat något.

Explosionen i dödsfall av fentanyler och fortsatt opioidepidemi med fler i beroende tar allt större samhälliga resurser – genom ökat tryck på polisen, vården, distribution av motgiftet naloxon och behov av fler fosterhem för att ta hand om utsatta och föräldralösa barn.

Och krisen drabbar olika delar av USA, både vita fattiga på landsbygden där heroinproblem ökat. Men nu drabbas även storstäder och kustområden som Delaware, Florida och Maryland av ond bråd död när fentanyl breder ut sig.

Trump-administrationen tillsatte i våras en kommission, ledd av guvernör Chris Christie (Rep), för att analysera problemet. En delrapport lämnades i somras och ville förklara epidemin som en nationell folkhälsokris, vilket skulle kunna medföra speciella befogenheter och mer resurser. Men Vita huset ansåg inte att det för tillfället var aktuellt.
Kanske den nya statistiken kan få upp ögonen på regeringen om problemet?

Även i Sverige har fentanyl spridits illegalt mer senaste åren och dödsfallen ökar. Sammanlagt står opioider, (såsom heroin, fentanyl och läkemedlen Tramadol, oxikodon, buprenorfin m.fl.) för största delen av de dödliga narkotikaförgiftningarna.

Annonser