Hur ska nätdroger stoppas?

Nätdroger är lätt att beställa, men kräver alltfler lev och tar tid att förbjuda. Nu ska regeringen gå genom remissvaren på utredningen, men som avvisat familjeklassning som en möjlig väg att stoppa drogerna.

Tidningen Accent har tagit stort grepp i nya numret, ”Döden på nätet” om nätdroger. Bland annat en hjärtskärande intervju med en mor till en 22-årig pojke som avled med fentanyl i blodet.  Men även om problemen att klassa nätdroger, NPS (nya psykoaktiva substanser). Drugnews redaktör medverkar med några intervjuer i kartläggningen.

Tidningen har från Rättsmedicinalverket fått nya siffror över dödsfallen av nätdroger, minst 130 personer avled med NPS i kroppen ifjol, varav 80 hade olika varianter med syntetiska opiaten fentanyl i kroppen.

– Nivån av NPS-positiva fall var i princip på samma nivå som för 2015, men andelen fentanyler är ju betydligt högre än 2015 då 36 fall med fentanyl hittades, säger Gisela Pettersson, specialistläkare i rättsmedicin vid Rättsmedicinalverket, till Accent.

RMV identifierade 388 dödsfall där avlidna haft nätdroger i systemet under perioden 2007-2015, en tredjedel av förgiftningsfallen inträffade sista året. Då hade Spice-febern (syntetisk cannabinoid) börjat mattas och fler livsfarliga fentanyl-varianter kom ut på drogmarknaden.

Så fort en nätdrog stoppas, så kan tillverkarna – kanske på andra sidan jorden – ändra en molekyl, och vips så är drogen tillåten att sälja ett tag igen. En livsfarlig katt-och-råttalek.

En pressad regering tillsatte 2015 – efter ökat antal förgiftningsfall – en utredning för att se över klassificeringen av nya nätdroger, snabba upp den processen, och om gruppklassning av  liknande droger skulle vara ett effektivare sätt.

Men utredaren, kammarrättspresident Thomas Rolén, tyckte lite överraskande att familjeklassning av droger med liknande kemiska strukturer inte var bra.
– Vi har kommit fram till att gruppklassificeringar riskerar att träffa för brett och klassa ofarliga ämnen också, och det skulle bli alltför rättsosäkert. Sådant klassningssätt skulle dessutom kunna fastna i en oändlig process i domstolar, sade han till Drugnews strax före jul när utredningen överlämnades till regeringen.

Istället föreslås ett nytt system att nya substanser som ”kan antas” vara farliga för liv eller hälsa ska tillfälligt kunna klassas som hälsofarlig vara eller narkotika. För att sedan fortsätta analysera dessa – och att de under tiden blir förbjudna för nätsajter att sälja. Dock inte att inneha eller bruka (!).

Även förslag om att polisen anonymt ska kunna beställa misstänkta substanser för att kunna hitta och analysera nya droger gav utredningen. Och att Kemikalieinspektionen ska få besluta om tillfälligt säljförbud av vissa preparat i nätbutiker, (något som inspektionen egentligen kan göra redan idag).

Med en ”sådan bukett av åtgärder” hoppas utredningen att kunna korta klassningstiderna och snabbare få bort drogerna från marknaden.

Några av remissinstanser som nu gått genom förslagen och svarat anser inte det tillräckligt, utan anser att mer resurser bör ges till analytikerna på Folkhälsomyndigheten för att mer skyndsamt kunna förbereda klassningsförslag (anser IOGT-NTO). Några tycker att familjeklassning ändå bör prövas för att försvåra ökad handel med analoger/designade droger (Narkotikapolisföreningen). Någon att ett vetenskapligt råd bör inrättas som leder och övervakar klassningen av nya droger (RNS). Men vi får återkomma till remissvaren senare.

Utredaren vill se sina förslag genomförda till årsskiftet, men en källa säger till Drugnews att det är orealistiskt. Det kommer dröja innan en proposition kommer. Dessutom har landet idag ingen särskilt ansvarigt statsråd för frågan då folkhälsoministern är sjukskriven.

Under tiden fortsätter marknadsföring och försäljning av substanser med okänd eller kanske livsfarlig verkan att saluföras via nätet. Och nätbutikerna tar inget ansvar – ”Vi diskuterar ej användning, effekter, dosering eller svarar på medicinska frågor. Du som kund få själv bedöma samt ta ansvar för om du har tillräcklig kunskap…”, står det hos en butik rapporterar Accent.

Tema: Nätdroger

Hur kan strömmen av nya s.k. droger som saluförs via nätet stoppas effektivare? 2016 avled minst 130 personer med nätdroger i kroppen, särskilt farliga syntetiska fentanyl-varianter ökar.
Över hundra Nya psykoaktiva substanser, NPS, upptäcks årligen i Europa. Genom ändra en molekyl på en drog som förbjudits kan de saluföras tillåtet igen. Nätbutiker rear ofta ut sina lager strax före klassning träder i kraft.

En utredning kommit med olika förslag hur nätdroger kan stoppas snabbare och effektivare, men familjeklassning såg den inte som framkomlig väg. Remisstiden slut 15 maj 2017,  regeringsproposition på gång.

Läs mer

Annonser