Opioiddöden ingen nationell kris

USA:s hälsominister Tom Price säger att president Donald Trump inte har några omedelbara planer att förklara den pågående opioiddöden som en nationell folkhälsokris.

Den kommission som president Trump tillsatt i mars för att komma med förslag kring stigande dödstal till följd av missbruk av opioider, i huvudsak i form av läkemedel, har rekommenderat att presidenten skulle slå fast att det handlade om en nationell kris.

Sedan 1999 har dödsfallen i USA på grund av överdoser av opioider fyrdubblas och de totala dödsfallen på grund av narkotika uppgår till 142 per dag, enligt den preliminära rapport som kommissionen lämnade i början av augusti.

I den preliminära rapporten skriver kommissionen: ”Den första och mest brådskande rekommendationen från denna kommission är helt och hållet inom er kontroll.” Kommissionen anser att presidenten bör förklara en nationell kris enligt någon av två lagar som ger speciella befogenheter i samband med nationella kriser.

För tillfället ser dock inte Vita huset att det finns något behov av de befogenheter som kan användas vid en nationell kris.

– Vi tror vid denna tidpunkt att de resurser vi behöver och det fokus vi behöver för att komma tillrätta med opioidkrisen kan klaras utan att förklara det som en nationell kris, sa hälsominister Price enligt CNN . Han betonade dock att allt presidenten har alla alternativ på bordet.
 

Annonser