Stora beslag av Tramadol i razzia

I en internationell operation mot olagliga läkemedel har stora mängder av opioiden Tramadol stoppats i Sverige. I insatsen globalt hittades 25 miljoner tabletter och ampuller och över 3500 webbsidor har stängts ner.


Årliga operationen Pangea X leds av Interpol och förs i 120 länder. Inriktning har varit mot illegal nätförsäljning av olagliga läkemedel. I Sverige kontrollerades särskilt post- och kurirflödena på Arlanda mellan 12 till 19 september.

Tullen gjorde kontrollerna i postflödet (cirka 200 000 brev och paket anländer dagligen till Sverige), även Läkemedelsverket deltog för att försöka identifiera försändelser som innehöll Tramadol.

Polisens roll har varit mer fokuserad på gå genom olika nätsidor, som saluför falska eller olagliga mediciner.

Tullen gjorde under veckan cirka 300 kontroller, vilka resulterade i över 150 beslag. Hälften av dessa utgjordes av 110 000 tabletter och kapslar med Tramadol. Dessutom har 1,5 kilo pulver av det smärtstillande, men mycket beroendeframkallande läkemedlet gjorts.

– Jag är mycket nöjd med resultatet eftersom en stor mängd olagliga tabletter, kapslar och ampuller med dopningsmedel och narkotikaklassade läkemedel har beslagtagits. Under de senaste två åren har just beslagen av Tramadol ökat kraftigt, vilket vi också sett den här veckan. Och Tramadolbeslagen görs inte från någon speciell grupp utan beställarna finns i alla åldrar och kön och är spridda över hela landet, säger Linda Rundqvist, Tullverket, operativ samordnare av Pangea X.

Två kriminella nätverk har spårats i Sverige – flera personer har gripits och husrannsakningar har gjorts. Hittills i år har tullen beslagtagit en miljon Tramadol-enheter, vilket är dubbelt så mycket som samma period ifjol.

Nu ska beslagen analyseras närmare. Läkemedelsverket slår fast att enda sättet att handla läkemedel säkert är att göra det från godkända apotek.

Filminslag om Pangea X.


Annonser