1,1 miljoner drabbas av närståendes drickande

/UPPD/ 1,1 miljoner svenskar drabbas årligen av närståendes drickande. Det resultatet presenterades vid U-folds fullsatta seminarium om medberoende under Almedalsveckans.

Seminariet inleddes med att Fred Nyberg från U-fold, Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende knutet till Uppsala universitet, redovisade diskussionen kring medberoende som begrepp och om det överhuvudtaget finns något som kan kallas medberoende.
Fred Nyberg menade att det påminde om diskussionen kring fibromyalgi på 1980-talet, då det avvisades av väldigt många, men att det ny är en självklar diagnos.

D220-MedkonfSmall-Sanna-Ann-Olivia-Annika
ANHÖRIGPERSPEKTIV Sanna Lundell, Ann Söderlund, Olivia Trygg o Annika Jankell. Foto: Drugnews

Några som lyft medberoende är Annika journalisterna Jankell Jankell, Ann Söderlund och Sanna Lundell – de två senare med tv-serien Djävulsdansen, och nu en bok om. Två av dem medverkade vid seminariet, liksom även Olivia Trygg från föreningen Trygga Barnen och Bo Blåvarg, Esta Vändpunkt.

Vid seminariet presenterade även Erica Sundin, doktorand vid Karolinska institutet och utredare på CAN, resultat från sin forskning om skador på tredje person av alkohol.

Det finns mycket forskning om hur alkoholen direkt påverkar den som dricker själv, däremot är forskningen väldigt sparsam när det gäller utsatthet för andra drickande, sa Erica Sundin.

Genom att begränsa forskningen till den som dricker tenderar man att underskatta problemet, menar Erica Sundin. Hon har i sin studie undersökt utsatthet för andras drickande i den vuxna svenska befolkningen. Två enkätundersökningar har gått ut till ett urval av svenska folket i åldrarna 17-84 år. I den första undersökning svarade 16 000 personer och ett år senare var det 7 000 personer som ställde upp och svarade i en uppföljande enkät.

D422 - erica sundin
Erica Sundin, CAN

Enligt undersökningen är det 30 procent av svenskarna som uppger att det har en närstående som dricker för mycket. Något fler kvinnor än män.Ungefär hälften uppger också att man påverkats negativt av drickandet hos den personen, det vill säga ungefär 15 procent av befolkningen.

Det motsvarar ungefär 1,1 miljoner människor, sa Erica Sundin.

Det är också betydligt vanligare att kvinnor uppger att de har en närstående som dricker för mycket. Nästan var femte kvinna har någon närstående som dricker för mycket visar undersökning. Det är också vanligare bland yngre person och bland dem som själva intensivkonsumerar alkohol att ha påverkats negativt av en närståendes drickande.

De flesta uppger att de påverkats lite negativt, men tre procent av befolkning anser att de drabbats mycket negativt. Här ser vi också den här könsskillnaden, mer än dubbelt så många kvinnor som anger att de drabbats mycket negativt, säger Sundin.

Kvinnor rapporterar oftare att det är en partner eller nära familjemedlems drickande som påverkar negativt, medan det hos män är vanligare att det är en vän eller övrig person.
Uppföljningen ett år senare visar att problemet med närståendes drickande försvinner för en del, men att det kommer till nya personer upplever problem.

 Ju högre allvarlighetsgrad desto högre risk att man har kvar problemen ett år senare, berättade Sundin.

Det är viktigt att beakta den här typen av alkoholskador för att få en heltäckande bilda av alkoholens skador i samhället.

Annonser