Spray kan rädda missbrukares liv

Fler personer dör i överdoser av narkotika i landet. Malmö och Stockholm vill nu starta pilotprojekt och dela ut nässpray med motgift till opiatmissbrukare för att häva överdoser och rädda liv.

Opiater är svårdoserade, styrka och renhet varierar, och personer omkring vet inte vad de ska göra.
Inom sjukvården används sedan länge läkemedlet naloxon på personer som tagit en överdos opiater. En dos i näsan eller intravenöst kan häva heroinrus och förlamning på bara några minuter.

– Det betyder att om man kommer in tillräckligt tidigt och ger det här motgiftet så upphäver det den sömngivande och andningshämmande effekt som heroin och motsvarande preparat har. Det gör att man räddar livet på den patienten, säger Anders Håkansson, läkare vid beroendecentrum i Malmö, till SVT.

För någon som inte har opiater i kroppen så har naloxon ingen effekt och är fullständigt ofarligt, enligt Håkansson.

Nu vill både Malmö och Stockholm starta försök med utdelning av naloxon på sina sprutbytesprogram. Socialstyrelsen och Region Skåne ger sitt stöd, men det saknas ännu godkännande från Läkemedelsverket.

Foto: Torbjörn Larsson
Foto: Torbjörn Larsson

Idag vågar ibland inte kompisar till en person som tagit en överdos ringa sjukvården.
– När man ringer efter ambulans och berättar att det handlar om en överdos, så kommer även polisen dit. Det gör att många är rädda att bli inblandade och sticker iväg, säger Mikael Johansson, ordförande för Brukarföreningen Skåne, till Drugnews.

Han ser fram emot att försöket kan starta. Utbildning i första hjälpen, ge hjärtmassage och hur sprayen fungerar ska hållas av vårdpersonal på brukarföreningen. Han tycker att även polisen bör utrustas med naloxon-spray. De rör sig i miljön och är ofta först på plats.

• Finns risk att utdelning av sprayen till missbrukare kan leda till ökad risktagning?
– Nej, det tror jag inte. Ingen vill ju dö, det handlar ofta om olyckor med feldoseringar och sånt som gått snett. Jag har flera kompisar som avlidit i överdoser, med spray kunde flera kanske klarat sig, svarar Mikael Johansson.

Antalet narkotikarelaterade dödsfall har fördubblats senaste decenniet i Sverige, över 500 ifjol. Över 70 000 dödliga överdoser på tio år i EU. I sju länder i Europa delas numer naloxon ut till opiatberoende och deras anhöriga för att motverka överdos. Försök i Danmark och Norge uppges ha varit framgångsrika. Metoden rekommenderas numer av WHO, cirka tjugotusen liv skulle kunna räddas om läkemedlet var mer tillgängligt i USA, enligt Världshälsoorganisationen.

• SVT-inslag om naloxon:

Tema: VÅRDEN

MISSBRUKSVÅRD…

… en rättighet? Privat eller offentlig? Kommun eller region? Risken stor för sköra samsjukliga personer bollas runt mellan institutioner som inte tar ansvaret. Ett huvudmannaskap för beroende- och psykiatrin utreds, och tillsynen av barn- och ungdomspsykiatrin ska stärkas. Men en översyn av svenska narkotikapolitiken och ta fram underlag för en nollvision mot narkotikadödsfall och fokusera mer på behandling och prevention, som riksdagen uppmanat regeringen att göra, har våren 2021 ännu inte påbörjats.

Läs mer

Annonser