Minister vill underlätta för sprutbyten

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) vill underlätta för fler narkomaner att byta till rena sprutor. Bland annat genom att avskaffa kommunernas veto vid etablering av nya mottagningar.

– Vi vet att det finns en rad goda exempel, inte minst ifrån Malmö som har sysslat med det här i 30 år. Nu tycker jag att man ska gå vidare och ta bort det kommunala vetot och låta landstingen självständigt ansöka om att få tillhandahålla sprututbyte, säger Wikström till Aftonbladet.

I måndags besökte ministern sprutbytesförsöket nära S:t Görans sjukhus i Stockholm. Han ser dem som en ren smittskyddsåtgärd som rekommenderas av både WHO och Folkhälsomyndigheten, som nyligen uppmanade fler landsting att starta sprutbytesprogram. För att hindra smittspridning av hiv och hepatit, men även för att myndigheter ska få kontakt med de med beroendeproblem.

Sedan 2006 är det möjligt för landstingen att söka införa byten, men bara om den aktuella kommunen säger ja. Idag finns sådana program i sex städer (Stockholm, Malmö, Lund, Helsingborg, Kalmar och Kristianstad) och når cirka 2 000 injektionsmissbrukare.

Däremot har politiker i bland annat Göteborg hittills sagt nej. De anser att programmens skyddseffekt mot smittspridning är tveksam och att samhället ger fel signaler.

Annonser