Narkomaner kan få byta sprutor i Göteborg

Göteborgs styrande politiker har hittills vägrat starta sprutbyte för narkomaner. Men inför en väntad lagändring som lyfter bort kommuners veto, så gör nu socialdemokraterna i staden en helomvändning.

Regeringen vill avskaffa det kommunala vetot och låta landsting själv ansöka för att få öppna sprutbyten. Idag finns sprutbyten bara i sex av landets 290 kommuner.

Trots rekommendation från Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, WHO med flera om att det finns evidens för att programmen har smittskyddande effekt, så har bland annat Göteborgs kommunmajoritet länge vägrat. Även Västra Götalandsregionen vill starta försök.

Men då kommunledningen nu bedömt att förslaget ändå kommer gå igenom, så gör rödgröna majoriteten helt om och vill inleda dialog med sjukvårdsregionen. Däremot ställer sig S i staden kallsinnig till förslag att sänka åldersgränsen från 20 till 18 år för att få rena sprutor i programmen.

Marina Johansson, kommunalråd Göteborg
Marina Johansson, kommunalråd Göteborg

”Vi kommer i samråd med regionen att förbereda och planera för ett kommande införande av sprututbytesverksamhet i Göteborg, men vi tar tydligt ställning mot en sänkning av åldersgränsen. Grunden för missbruksvården ska även fortsättningsvis vara en restriktiv narkotikapolitik”, skriver Marina Johansson, kommunalråd (S) med ansvar för sociala frågor i Göteborg.

Hon tycker att det inte är klarlagt att personer blir mindre benägna att dela sprutor bara för att de går i sprutbyte (intervju i GP). Hon hänvisar även till barnkonventionen, om att skydda barn från drogmissbruk. Och begär också att ett framtida sprutbyte följs upp regelbundet om hur många som lämnar missbruk och går vidare i behandling, data om smittspridning, analys av hur vårdkedjan fungerar. Och att hälsokontroll, provtagning och vaccinering erbjuds och lotsning till behandling och att socialtjänstpersonal finns på plats i programmet.

Sprututbyte är som sagt bara en liten, kompletterande del av den ordinarie missbruksvården som inte kommer att lösa de stora problem vi har med missbruk och dödlighet i narkotika”, bloggar hon vidare på Socialdemokraterna i Göteborgs hemsida.

Marina Johansson menar att den avgörande utmaningen i samhället är att förebygga och stoppa narkotikamissbruk och bekämpa den organiserade brottsligheten bakom droghandeln. Stor del av stölder, våldsbrott och gängskjutningar som drabbat området under senare år.

Moderaterna i Göteborg – som också varit kritiska till sprutbyte – irriteras över S-vändningen.
– Att säga ja till det här är populistiskt. Det finns inte ens på världskartan för vår del, säger moderaternas oppositionsråd Maria Rydén (M) till GP.

Riksdagen ska ta ställning till att lyfta kommunveto, ändra åldersregler och annat för sprutprogram. Antas det så kan sjukvårdsregioner själva från januari 2017 ansöka om att starta sprutbytesprogram, utan klartecken från kommuner.

Annonser