Sprutbyte på gång i Västernorrland

Västernorrland planerar som en av de sista regionerna i landet att starta sprututbyte för injicerande narkomaner för att minska spridning av blodsmittor som hiv och hepatit C.

Enligt IVO är det bara Region Västernorrland som ännu inte ansökt om att få starta sprutbytesverksamhet. Men ett förslag ska presenteras på hälso- och sjukvårdsnämndens möte 2 mars.

– Det är viktigt och minskar också risken för svåra infektioner för denna utsatta patientgrupp. Sprututbytet är en del av en större plan för att förbättra beroendevården, där den med största behov prioriteras först, säger Stefan Dahl (S) ledamot i nämnden i regionen till P4 Västernorrland.

Enligt Dahl ger det även bättre möjlighet att komma i kontakt med en utsatt patientgrupp.

Sprutbyte är först tänkt att starta vid infektionskliniken i Sundsvall, men därefter så småningom på fler platser i länet.
Övriga regioner har redan sådan verksamhet eller har ansökt och är på gång att införa det.

• Regeringen föreslog nyligen i en lagrådsremiss att tillgänglighet till sprutbyten ska öka och den som vill använda verksamheten ska från 1 augusti inte längre behöva bo i den aktuella regionen.

Annonser