Regeringen vill öka tillgång till sprutbyten

Dagens krav att personer som injicerar droger ska vara bosatt i den region där de deltar i sprutbytesverksamhet tas bort från 1 augusti i år. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss för att öka tillgängligheten till sprutbyten och stärka smittskyddsarbetet.

Socialminister Lena Hallengren

– Sprututbyte är viktigt för att minska risken för smittspridning av allvarliga sjukdomar och för att personer med missbruk eller beroende ska få bättre möjlighet till rätt vård och stöd. Jag är glad att vi nu kan öka tillgängligheten till sprututbyte ytterligare, säger socialminister Lena Hallengren (S) i en kommentar.

2016/17 togs kommuners vetorätt att stoppa en lokal sprutbytesverksamhet bort. Något år senare sänktes åldersgränsen från 20 till 18 år för att få delta. Men bosättningsprincipen har, enligt en rapport från Socialstyrelsen, varit hinder för att personer att besöka ett sprutbyte utanför sin hemregion. Något som har försvårat smittskyddsarbetet.
Regeringen föreslår att lagändringen träder i kraft 1 augusti 2022.

Sprutbyten var tidigare omdiskuterade. Huruvida de var så effektiva mot spridning av hiv och hepatit och andra blodburna infektioner, och om samhället skulle tillhandahålla verktyg för att inta illegal narkotika. Men verksamheten anses idag klart förebygga smittspridning bland de som missbrukar och de ska även erbjuda vård och stöd till att söka behandling.

Antalet regioner som erbjuder sprutbyten ökade från åtta före lagändringen till sexton regioner 2019. Idag har 20 av 21 regioner tillstånd att bedriva sprutbyten (även om inte alla har kommit igång), enligt Inspektionen för vård och omsorg, som sköter tillstånden. Bara Västernorrland har ännu inte ansökt att få öppna sprutbyten.

• Fotnot: Lagrådsremiss ”Borttagande av bosättningsprincipen vid sprututbyte”, (pdf-fil, 21 sidor).

Annonser