C: avskaffa kommunalt sprutbyte-veto

Ombuden på Centerns partistämma röstade för längre öppettider på Systembolaget. Att ta bort kommunalt veto mot sprutbyten. Och stöd för ett rökfritt Sverige.

Den fyra dagar långa Centerstämman i Falun är över. Beslut om att verka för en Nato-anslutning och skrota vårdnadsbidraget för att det ”skapar en kvinno- och fattigdomsfälla”, extrapengar för integration har uppmärksammats.

Men stämman tog även ställning i en rad viktiga ANT-relaterade frågor.
Centern vill se ett Ett rökfritt Sverige och ställer sig bakom WHO:s tobakspreventiva strategi för att nå detta. (Dock tydligt på stämman att det inte innefattar snus). Parlament i länder som Finland, Irland och nya Zeeland har redan antagit slutår för fasa ut tobaksrökning. En pågående tobaksutredning har fått tilläggsdirektiv av regeringen se över möjlighet för slutår till exempelvis 2025.

Landsbygdsutveckling eller folkhälsohot?På alkoholområdet ska Centern verka för att Systembolaget har längre öppettider och etableras på fler mindre orter. Däremot röstade ombuden på stämman med knapp marginal nej till att licenserade butiker ska få sälja alkohol vid sidan om Systembolaget.

Centern vill värna en restriktiv alkoholpolitik för att förebygga alkoholproblem. Men har länge drivit frågan om tillåta gårdsförsäljning av drycker på landsbygden, om det inte hotar folkhälsa eller Systembolaget, (vilket det fallit på).

Partistyrelsens skrivning antogs på stämman om att nyligen ändrade regler hos Systembolaget välkomnas för att småskaligt producerade drycker kan nå fler systembutiker. Lokala mikrobryggeriet har ökat kraftigt och fler av dem kan säljas. Men mer behöver göras för att förbättra förutsättningar för företagare och producenter av alkohol på landsbygden, tycker Centern.

0-prep-kanyl31.jpgEn motion från Niels Paarup-Petersen i Malmö fick stöd av stämman för att verka för att ta bort det kommunala vetot mot sprutbyte för narkomaner och att sådana program ska finnas på alla ställen där det finns behov. Idag måste landsting som vill starta sprutbyte få klartecken även av respektive kommun, exempelvis Göteborg kommun har på så sätt stoppat program.

Att skrota det kommunala vetot i denna fråga för att öppna för rena sprutor mot infektioner på fler platser, är även något som folkhälsominister Gabriel Wikström (S) uttryckt stöd för.

Däremot biföll inte Centerstämman förslaget att ”skifta fokus från nolltolerans till skademinimering i narkotikapolitiken”. Men i partistyrelsens yttrande slås fast att en fortsatt restriktiv narkotikapolitik ska kombineras med god missbruksvård som innehåller insatser för skademinimering.

I en diskussion om socialtjänsten antogs ett förslag om en översyn för att förbättra stödet till utsatta personer, såsom barn som far illa, våldsutsatta, personer med missbruk.

På rättsområdet vill Centern bland annat införa en ny brottsrubricering för systematiska stölder, med fängelse som minimistraff, och se över ”mängdrabatt” för påföljden vid flera begångna brott.

D466-Center-Falun1Centerstämman är partiets högsta beslutande organ och hålls vartannat år. 521 ombud var på årets stämma i Falun som samlade över 1000 deltagare. EU-parlamentariker Fredrick Federley valdes till ny andre vice ordförande.

Annonser