Sprutbytet öppnat i Stockholm

STOCKHOLM I tisdags öppnade den omstridda sprutbytes-verksamheten för narkomaner i en paviljong vid S:t Görans sjukhus i Stockholm. Men det var ingen rusning dit på preimärdagen.

Bara tre personer hade kommit dit på föremiddagen för att hämta sprutor innan Drugnews utsände letat sig fram till paviljongen nära beroendemottagningen på Kungsholmen. Totalt sökte sig bara tio personer dit under hela dagen. Framöver räknar mottagningen dock att ta emot ett hundratal besökare per vardag.

Efter många turer under flera år har nu injektionsnarkomaner i Stockholms län en klinik dit de kan gå dit för att byta sina gamla sprutor mot nya för att undvika smittspridning av exempelvis hiv och hepatit, kontrollera hälsan och kunna få råd och motivation att sluta missbruka.

Men en annan viktig bit i kontakten med vården är att missbrukare tryggt kan gå dit utan att behöva känna sig stigmatiserade. Personalen är handplockad för sin kompetens, erfarenhet av arbete med beroende och drogmissbrukare.
Fördomar eller stigmatiseringar är annars något en missbrukare ofta råkar ut för och därför kanske drar sig för att uppsöka vård.

Även Drugnews reporter kände av denna sida av vården när jag vid sjukhusets huvudentré frågade om vägen till sprututbytet. En känsla av förakt och misstänksamhet mötte mig. Väl inne på mottagningen försvann den då jag fick en omedelbart god kontakt, trots att jag inte var där för att byta sprutor. Utan för att ställa frågor.

Mottagningen i Stockholm – ett försök på fyra år som sedan ska utvärderas – handlar om så mycket mer än att bara sprutbyte.

– Ja, det är inte som en “korvkiosk“, dit man bara kan gå och få sina använda sprutor utbytta mot rena verktyg. Det är faktiskt mycket mer än så, säger Martin Kåberg, infektionsläkare och medicinskt ansvarig på sprutbyteskliniken, till Drugnews.

Den nyöppnade kliniken vilar på de tre ovan nämnda målen. Alla klienter som kommer måste registreras, de måste ha fyllt 20 år, kunna styrka sitt missbruk och måste genomgå provtagning för att upptäcka eventuell smitta och sjukdomar.

– Vi måste ju veta, det är en förutsättning för att få vara med i programmet. Vi måste vara vaksamma, en anledning med programmet är ju också att vi ska försöka stoppa epidemier.
– Och kunna ge dem den vård de behöver. Vi har all den personal vi behöver här det är läkare, sjuksköterskor, kurator, tandläkare, gynekolog och annan sjukvårdspersonal här på kliniken, berättar Martin Kåberg.

Han är mycket nöjd med att mottagningen äntligen fått starta i Stockholm. Men han tycker det är synd att det går så trögt med att starta liknande kliniker i landet. Idag finns sådan landstingsdriven sprutbytesverksamhet bara i Lund, Malmö, Helsingborg, Kalmar och nu alltså i Stockholm.

– Vi vill nu nå alla i gruppen som ju utsätter sig för stora risker, alla injektionsmissbrukare är välkomna hit. På sikt kommer det säkert finnas sprututbyten över hela landet, tror Martin Kåberg.

Nu välkomnar han Stockholms injektionsmissbrukare till en god vård och möjlighet till bättre hälsa, och även stöd till att bryta sitt missbruk.

Lång process

• I Stockholmsområdet finns uppåt 9 000 personer som regelbundet injicerar narkotika. Hiv-spridning i gruppen har gått i vågor. Hepatit är betydligt mer utbrett.

En tvist om sprututbytesprogram minskar smittspridning har länge rasat i Sverige. Kritiker menar att det saknas evidens för det, men även att sprututdelning ger tvetydiga signaler från samhället.

Politiska motståndet mot sprutbytet minskade under processen. Riksdagen beslutade 2006 att öppna för möjlighet starta sprutbytesprogram. Men ännu finns sådana bara i Skåne, Kalmar och nu alltså i Stockholm.

I Stockholm var det till slut bara Moderaterna som var emot som parti, Men tog länge att hitta en lokal. Sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Rydberg (Fp) var först skeptisk, men svängde och stödde sedan ett försök. Det ska pågå fyra år och sedan utvärderas. Budgeten är nio miljoner kronor per år.

Vänsterpartiet i Stockholm motionerade redan 2007 om ett sprututbyte. Nu välkomnar vice gruppledare Karin Rågsjö starten, men påminner om att 1 376 intravenösa missbrukare i huvudstaden sedan dess har diagnostiserats med hepatit C och 114 med hiv.

Sprututbytet på Akutvägen 29 vid S:t Görans sjukhus är öppet klockan 10-16 vardagar, även för drop-in-besök.
Drugnews/SL

Etiketter:

Annonser