Tre röster om cannabis

Cannabis var temat när experter från Sydafrika, Holland och USA diskuterade legalisering och konsekvenser av drogen nyligen på konferensen World Forum Against Drugs Stockholm.

– Hur många av er rökte lite cannabis under lunchpausen?
Professor Solomon Rataemane från Limpopouniversitetet i Sydafrika fråga lockade till skratt från publiken på konferensen när han inledde seminariet om vilka konsekvenser en cannabislegalisering skulle kunna få.

Solomon Rataemane, Sydafrika
Solomon Rataemane, Sydafrika

Han ser det inte som ett alternativ för Afrika och berättade om narkotikasituationen i Sydafrika. Inga formella studier är gjorda, men självrapportering visar att 5–10 procent bland ungdomar och 2 procent bland vuxna använder cannabis. Fler män än kvinnor använder drogen, fler i städerna än på landsbygden. I landet är blandmissbruk ett stort problem, bland annat av cannabis, billigt heroin, metamfetamin, alkohol eller kokain.

– Blandmissbruket är farligt, det kan leda till korta, explosiva psykoser, berättade Solomon Rataemane som i februari i år valdes till president i AAPAP – African Association of Psychiatrists and Allied Professions, och som är specialist på barnpsykiatri, affektiva sjukdomar och beroendemedicin.

Debatten i Sydafrika påverkas av amerikanska delstaters kommersialisering av marijuana och röster höjs för att tillåta medicinsk marijuana i till exempel cancer- och aidsbehandling.

– Men vad är fel med de mediciner som redan finns och som det finns forskning på, undrade Rataemane retoriskt och menade att en mer tillåtande attityd till cannabis skulle leda till att drogen blir mer socialt accepterad, till ökat våld och fler droganvändare.

Dominerande inställningen i länderna söder om Saharas är att cannabis är skadligt, att det påverkar hälsan och den intellektuella prestationen. Drogen bör vara fortsatt olaglig och Solomon Rataemane avslutade med en vädjan till övriga världen att fortsätta kontrollera cannabis.

– Vi är oroliga för utvecklingen i USA. Vi länder söder om Sahara har inte råd med de problem som kan följa. Vi har så många andra problem att hantera, som fattigdom och arbetslöshet, sade han.

Holländaren Martien Kooyman, psykiatriker och psykoterapeut, inledde sitt anförande med att förtydliga att cannabis inte är legaliserat i Holland, vilket många tror. På 1970-talet i Holland betraktades användning av cannabis som mindre farligt än att använda alkohol eller tobak och man trodde inte att cannabis kunde leda till missbruk. Människor skulle själva vara fria att välja. 1976 avkriminaliserades cannabisanvändning eftersom man bland annat hoppades att det skulle förhindra att människor gick över till så kallade ”hard drugs”, som till exempel heroin.

Martien Kooyman, Holland

Holländsk forskning visar att cannabis har förändrats från att vara en rekreationsdrog till att användas för avslappning, glömma problem och fly från stress.

– Idag vet vi att cannabisanvändning kan leda till missbruk och skadorna på hjärnan efter kronisk användning av cannabis är värre jämfört med kronisk användning av heroin, sade Martien Kooyman, som förutom läkare även är vicepresident i EURAD.

1980 öppnade första coffeshopen i Amsterdam. År 2010 fanns det 650 coffeshops i Nederländerna, varav 214 i Amsterdam. Följderna av landets liberala cannabispolitik blev att kriminella organisationer tog över coffeshops, odlingen av cannabisplantor ökade enormt, liksom elstölder till odlingar. Cirka 80 procent av cannabis som odlas i Holland exporteras till övriga Europa och landet är världens största exportör av cannabisfrön. Vinsterna för export av cannabis uppskattas till omkring 3 miljarder euro per år.

Sedan 2010 har flera coffee-shops stängts. De flesta av dem eftersom de låg nära skolor och en del för att de sålde även andra droger. 2012 beslutads införas särskilda medlemskort för att få handla cannabis och att inga utlänningar skulle få handla drogen. Men försöket avbröts eftersom borgmästare i några stora städer protesterade, exempelvis Amsterdam vägrade att införa medlemskorten. Resultatet blev att varje stad fick bestämma sin egen coffee-shop-politik.

Idag finns planer på att städerna Utrecht, Heerlen och Eindhoven ska starta plantskolor för att tillgodose utvalda coffee-shops med cannabis. Det finns också planer på kooperativ som ska få tillstånd att odla cannabis.  Holland sneglar också på Uruguays legalisering med bland annat högst 40 gram per hushåll per månad och en registrering av användarna. Hemleverans efter beställning via kuponger på internet är också på gång. Politiska oppositionen är positiv till den ökade liberaliseringen, men regeringen är emot.

Martien Kooyman lutar sig mot forskning när han summerar de senaste årtiondenas cannabispolitik i Holland.
– Coffee-shop-experimentet har blivit en juridisk och social katastrof. Att dela upp marknaderna för ”mjuka och hårda” droger genom att tillåta coffee-shops att sälja cannabis har inte lett till en lägre förbrukning av tunga droger.

De senaste årens forskning visar att långvarig användning i tonåren av drogen leder till i neurofysiologiska dysfunktioner, ett sämre IQ, ger sämre kortminne och problem med koordination och motivation.

– Cannabis kan inte längre betraktas som en mjuk drog, konstaterade Martin Kooyman och fortsatte:
– Det finns inte längre något skäl att ha olika lagar för cannabis och andra droger och en legalisering förstärker den redan existerande uppfattningen bland ungdomar att det inte finns några risker med att använda cannabis.

2000 tillät amerikanska delstaten Colorado ”medicinsk marijuana”. Personer över 21 år kunde bli registrerade och få marijuana utskrivet från läkare. Varje läkare fick förskriva till fem patienter och marijuana började säljas i speciella butiker, så kallade dispensärer. 2009 kommersialiserades marijuanan och läkare fick skriva ut marijuana till hur många patienter som helst. 2012 röstade delstaten för att tillåta marijuana även för rekreationsbruk. Personer som fyllt 21 år ska kunna gå till en marijuanaaffär och köpa drogen. 2014 trädde lagen i kraft.

Kat Belendiuk, USA
Kat Belendiuk, USA

– Förändringen har skett gradvis, det här har inte skett över en natt, säger Kat Belendiuk som är filosofie doktor och har en doktorsexamen i klinisk- och utvecklingspsykologi.

Hon och hennes forskarteam har undersökt vilka effekter Colorados tillåtande cannabispolitik har på ungdomar i behandling.

560 ungdomar ingick i forskningen och medelåldern var 16,5 år, 68,5 procent var pojkar. Resultaten visade att de ungdomar som gick in i behandling efter att marijuana blev kommersialiserat 2009 löpte 30 procent högre risk att misslyckas än de som gick in i behandling före kommersialiseringen. De visade mer positiva urinprov och krävde mer behandling.

– Kanske var det så att de löpte större risk att bli fysiskt beroende eftersom medicinsk marijuana var mer potent? Förändringarna kan också vara en effekt av den ökade diskussionen om cannabis i världen. Det är något jag skulle vilja undersöka i framtiden, sade Kat Belendiuk.

Nu återstår att se vad beslutet att tillåta marijuana fritt till försäljning för alla över 21 år leder till.

– Vad kommer det att få för effekter i framtiden?, undrade Kat Belendiuk som nu jobbar med forskning om marijuanadispensärer och hur förekomsten av dem påverkar behandlingsresultat.

– Alla här vet att när man jobbar med behandling försöker man minimalisera det som triggar återfall. Vad händer då om det finns över 30 dispensärer inom en radie av två kilometer, som våra undersökningar visar? Att det finns en dispensär i varje kvarter är ingen överdrift, sade Kat Belendiuk.

Hennes studie om ungdomar i behandling är klar och förbereds för publicering, förhoppningsvis inom de närmaste sex månaderna, berättade Kat Belendiuk för Drugnews efter sin föreläsning. Hon tror att resultaten kan vara viktiga när det gäller att ta fram drogpolicys i andra delar av USA och kanske även i andra delar av världen.

– Min forskning visar att politiska beslut kan få en negativ effekt för de ungdomar som försöker bli drogfria från marijuana genom behandling. Det mönster vi har sett i Colorado följer med en legalisering och det betyder att det kan bli ett mönster i andra delar av USA. Det kan bli svårt för ungdomar att bli drogfria, även om de vill.

Hon vill inte spekulera för mycket om framtiden, men tror att utvecklingen med att cannabis avkriminaliseras och blir mer medicinskt tillåtet kommer att fortsätta.

– Jag skulle vilja uppmana andra länder som är intresserade av att legalisera cannabis att ha koll på vad som händer i USA och vara uppmärksamma på forskningen så att de kan göra egna välorienterade beslut, sade Kat Belendiuk till Drugnews som på World Forum gjorde sitt första framträdande utanför USA.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Annonser