Sydafrika: domstol legaliserar cannabisbruk

JOHANNESBURG Sydafrikas författningsdomstol har beslutat att hemodling, användning och innehav av cannabis för eget bruk i privata sammanhang är lagligt. Lagstiftarna uppmanas ändra dagens mer restriktiva regler.

Constitutional Court i Johannesburg menar i ett avgörande i tisdags att dagens cannabislag krockar med grundlagen om människors integritet och rätt att göra som de vill i sitt hem.

Foto: Flickr/Torben Hansen

– Det är hädanefter inte ett lagbrott om en vuxen person använder eller innehar cannabis för personligt bruk, säger biträdande chefsdomaren Raymond Zondo om domen. rapporterar BBC och TT.
Nu uppmanar författningsdomstolen att parlamentet inom två år ändrar reglerna för att bättre passa landets grundlag.

Det är tre cannabisanvändare som hade åtalats för att använda drogen som drivit fallet till högsta instans och anser att förbudet ”inkräktat orättfärdigt i deras privata sfärer”.

Förutom att i hemmet tillåta cannabis-användning (eller ”dagga” som det kallas i Sydafrika) tillåter domstolen även odling av marijuana för eget bruk. Vilka mängder som avses framgår inte, utan domstolen uppmanar lagstiftarna ta fram sådana gränser.

Det blir dock även framöver förbjudet att inta drogen på offentlig plats och likaså otillåtet att sälja och leverera den.

Dagga-bruket är omfattande i Sydafrika vilket oroar hälsoexperter. Domen går emot sydafrikanska regeringen som är helt mot legalisering av cannabis, då den är skadlig för människors hälsa.

Cannabis Development Council välkomnade domen och Dagga-partiet, som lobbar för cannabis-användning, anser att domen även borde gått längre och tillåta innehav av marijuana på allmän plats.

En domstol i Västra Kap-provinsen slog fast redan våren 2017 att ett förbud mot cannabis i privata situationer gick emot grundlagen. I april i år legaliserade Zimbabwe som andra land i Afrika, efter Lesotho, användning av cannabis i medicinskt syfte.

Annonser