Marijuana till fångar i Uruguay

MONTEVIDEO Uruguay som senare i år som första land legaliserar nöjesbruk av cannabis öppnar även för att behandla fångar med ”medicinsk marijuana” om läkare rekommenderar det.

Detta för att ge möjlighet stärka fångarnas ”fysiska och psykiska hälsa” om läkare ordinerar behandlingen, sade Uruguays narkotikasamordnare Julio Calzada till AP i samband med ett symposium i tisdags om cannabis för medicinskt bruk.

Drogen ska även börja ingå i landets folkhälsoprogram, tillsammans med akupunktur och homeopati.

Calzada berättade också att ett utkast ska publiceras i slutet av april om hur legalisering av cannabismarknaden ska regleras. Det omdiskuterade försöket inleds mot slutet av året och staten ska sköta alla delar av produktion, distribution och försäljning.

Läs även Drugnews intervju om legaliseringsförsöket med Uruguays narkotikapolitiske talesman, Diego Canepa, i FN.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Annonser