Finland: 5 riksdagsledamöter rökt på

Bara fem ledamöter i Finlands riksdag uppger i en enkät att de prövat cannabis. Majoriteten parlamentariker vill behålla landets restriktiva narkotikalagar.

Totalt har 88 av totalt 200 ledamöter besvarat nyhetsbyrån FNB:s webbenkät som gick att besvara anonymt. En handfull av dessa svarade alltså att de testat cannabis, en hade prövat i Finland, resten utomlands.

De flesta som svarat anser att dagens reglering av drogen är bra. Var femte vill skärpa lagen, medan färre än var tionde vill mildra den.

Ingen av de största riksdagsgruppernas ordförande tycker det finns anledning att ändra lagen. Men Vänsterförbundet och De gröna tycker att man ska följa utvecklingen i andra länder.

Enkäten gjordes i slutet av januari sedan narkotikadebatten tagit fart även i Finland efter att president Obama i en intervju sagt att använda cannabis inte är farligare än att dricka alkohol.

• I en enkät 2007 med svenska parlamentariker, så uppgav 12 procent av den dryga hälft som svarade att de provat narkotika. De flesta hade gjort det i sin ungdom.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Annonser