Alkoholisters övervåld kan behandlas

HELSINGFORS Alkoholmissbrukares övervåld kan bero på låg glukosnivå i levern. Det hävdas i en finsk studie som följt frigivna mördare.

Det är känt att alkoholister kan begå allvarliga våldsbrott och mord. I Finland sker 80 procent av dessa brott i samband med alkoholförgiftningar. Det har dock inte varit klarlagt varför endast en minoritet av alkoholisterna begår allvarliga våldsbrott eller till och med mördar.

I en finsk studie som följt frigivna mördare under åtta år konstateras nu att en låg glykogen-nivå i levern kan vara förklaringen till våldstendenser hos antisociala våldsamma alkoholiserade gärningsmän.

– Det vanligaste är att de nya våldsbrotten inträffade redan ett till två år efter frigivning från fängelset, i samband med frigivningen började problemen med alkoholismen igen, säger författaren till studien professor Matti Virkkunen vid Helsingfors universitet, till Medical News.

Glukosmetabolismen i levern mättes på 49 impulsiva, våldsamma och antisociala manliga förövare under den kriminaltekniska och psykiatriska undersökningen efter deras våldshandlingar.

17 av dessa brottslingar var återfallsförbrytare och deltog i uppföljningen. De hade standardavvikelser som var lägre än förstagångförbrytarna.

Studien pekar på att de nya våldsbrotten sker när dessa personer har mycket låga nivåer av glukos lagrat i levern. Detta kan tyda på att om man ökar enzymet glykogen i levern minskar risken för våldsbrott.

Slutsatsen professor Matti Virkkunen drar i studien är att man medicinskt kan behandla potentiella, impulsiva och våldsamma beteenden.

Resultat från studien publiceras i juni numret av tidskriften Psychiatry Research.

Etiketter:

Annonser