Läkare skriver ut narkotika till sig själva

Enligt en undersökning är det vanligt att läkare som använder psykofarmaka, både narkotiska och icke-narkotiska, skriver ut det till sig själva eller får det utskrivet av en vän. Läkares rätt att skriva ut narkotika till sig själva ifrågasätts nu av en av forskarna bakom studien.


Resultaten är publicerade i en artikel i tidskriften Occupational Medicine och visar att, av de läkare som använde psykofarmaka, så skriver ungefär 60 procent ut det till sig själva eller får det utskrivet av en vän.

Av de läkare som svarade på undersökningen använde 21 procent icke narkotikaklassad psykofarmaka och 12 procent narkotikaklassad psykofarmaka. Andelen som skriver ut till sig själv eller får utskrivet av en vän var ungefär densamma oavsett om det var narkotikaklassad psykofarmaka eller inte.

Rätten för svenska läkare att skriva ut medicin till sig själva har diskuterats. En av forskarna bakom studien, Emma Brulin, säger till Läkartidningen att det behövs en översyn om det verkligen ska vara möjligt att skriva ut narkotikaklassade läkemedel till sig själv.

– Skriver man ut den här typen av läkemedel till sig själv finns det en risk för att man hamnar i missbruk och är påverkad på sin arbetsplats, säger Emma Brulin.

Men hon påpekar också att det viktigaste är att göra något åt arbetsmiljön.

Även Sofia Rydgren Stale, ordförande i Läkarförbundet, betonar behovet av en bättre arbetsmiljö och säger till Läkemedelsvärlden bland annat att trösklarna för läkare att själva söka vård behöver sänkas, bland annat genom bättre företagshälsovård och mottagningar speciellt för vårdpersonal. Däremot vill hon inte se någon generell översyn av förskrivningsrätten, utan menar att det finns system på plats för att uppmärksamma läkare som avviker när det gäller förskrivning av läkemedel.

– Det är stor skillnad på okomplicerad egenförskrivning – som en liten förpackning vid akut sömnstörning eller lugnande inför en flygning om man är flygrädd, jämfört med en långvarig förbrukning som eskalerar. Att gå in med ett generellt förbud för självförskrivning landar fel, säger Sofia Rydgren Stale till Läkemedelsvärlden.

Studien bygger på enkätsvar från verksamma läkare och svarsfrekvensen i studien var 41 procent.

Annonser