Läkare skrev ut dödlig medicinblandning

[UPPDAT] En äldre läkare i Mellansverige som skrivit ut 10 000-tals narkotikaklassade tabletter bedöms utgöra en särskilt stor patientrisk. Nu har Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) beslutat att tillfälligt dra in hans yrkeslegitimation i avvaktan på slutligt avgörande.


Det är Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) som i januari i år begärde att hans legitimation skulle dras in under utredningen då han skrivit ut tabletter med en ”anmärkningsvärd nonchalans”. Vilket alltså HSAN nu gjort i en interimistisk återkallelse, skriver Läkartidningen.

Flera anmälningar har gjorts mot läkaren, som är i 70-årsåldern, bland annat från flera apotek som reagerat på hans överförskrivning av opioidläkemedlet Oxycontin. Och att en patient kunde ta ut 10 000-tals tabletter på kort tid.

I tre granskade patientfall framgår att läkaren fortsatt förskriva stora mängder narkotika i höga doseringar och farliga kombinationer. Bland annat opioidläkemedel för samtidig användning med ångestdämpande diazepam (en bensodiazepin). Därtill felaktig behandlingar och brister i hans journalföring, som gör det svårt förstå förskrivning. HSAN menar att han genom sitt agerande utsätter sina patienter för allvarliga risker för läkemedelsberoende, organskador och död.

Redan för sju år sedan riktade Ivo kritik mot att läkaren skrivit ut narkotika-läkemedel i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Mannen arbetar på en egen mottagning, men gör även inhopp några gånger i veckan hos en nätläkartjänst.

Han uppger själv sig träffa många patienter, känner glädje i yrket och hur ”fascinerande patientmöten är”. Han motsätter sig Ivo:s yrkanden att dra in legitimationen och att flera frågetecken måste rätas ut och en del behöver förklaras. Detta kommer ske vid personliga möten med Ivo, enligt läkaren.

HSAN:s beslut om att dra in hans läkarleg kan överklagas.
Det interimistiska beslutet – som även meddelas till alla EES-länder och Schweiz – är giltigt i sex månader och kan förlängas i ytterligare ett halvår, uppger HSAN till Drugnews. När ett definitivt beslut kan fattas beror på när Ivo lämnar sin slutliga anmälan, oklart när i dagsläget.

Annonser