Läkare skrev ut narkotika – mister legget

En äldre läkare i Norrbotten skrev ut ”orimligt mängder” narkotiska läkemedel till patienter med risk för överdoser och till sig själv, enligt Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd som nu återkallar hans legitimation.


Mannen ska ha förskrivit narkotika-preparat till sig själv under 19 års tid och delat med sig till en anhörig. Och enligt utredningen har han varit grovt oskicklig i 29 av de patientfall som granskats, enligt SVT Norrbotten.

Foto: Be.Futureproff /CC BY 3.0

Ett av ärendena handlar om kritik för att varit passiv när en patient som var diabetiker utvecklade syraförgiftning trots haft flera kontakter med läkaren. Den mesta kritiken och ärendena handlar dock om läkaren förskrivning av stora mängder narkotika, och att det ofta saknats dokumentation.

HSANs bedömning av de 29 ärendena är delvis mildare än den utredning som Inspektionen för vård och omsorg har gjort. IVO tyckte att 16 av patienterna hade behandlats grovt oskickligt och de övriga oskickligt. IVO ansåg förutom att förskrivna mängder narkotika var för stora, så var val av läkemedel ofta obefogad och kombinationen med andra mediciner farlig.

Läkaren har nekat till att hans förskrivning skulle varit slentrianmässig, men han är ändå ”ångerfull” och tillstår sig gjort fel och fattat felaktiga beslut. Men tycker inte det borde leda till att han förlorar sin läkarlegitimation. Han berättar att han har gått i pension och inte har tänkt börja arbeta igen.
Men att ”han inte vill avsluta sin karriär med att han förlorar sin legitimation på svaga grunder”, rapporterar SVT.

GRANSKNING/ Åren 2016–2020 gjordes 372 anmälningar av olika läkare till IVO och HSAN. 338 läkare ingick i den granskning som nyhetsbyrån Siren och Acta Publica gjort av anmälningarna.
Utlandsutbildade, hyrläkare, äldre personer och män (tre av fyra) var överrepresenterade av de läkare som anmälts utgöra en patientfara. Hälften av anmälningarna handlar om medicinska brister, nära en tredjedel om förskrivning, och en dryg fjärdedel om brister i journalföring.

Anmälningar ledde till att 28 läkare fråntogs sin legitimation av HSAN. Totalt var nära 41 000 läkare aktiva i Sverige yrkesverksamma 2019, enligt Socialstyrelsens statistik, rapporterar TT.

Annonser