Svårt stoppa langande läkare

STOCKHOLM Oseriösa läkare skriver med receptblocket ut knarkklassade läkemedel till missbrukare. Trots larmrapporter och åtgärdsförslag har lite gjorts för att stoppa dem. ”Samhället försätter genom dessa företrädare medborgare i beroende och vidmakthåller det”, säger till Drugnews Jörgen Svidén på Mobilisering mot narkotika.

Vid sidan om illegal narkotika som smugglas in till landet, så missbrukas även beroendeframkallande mediciner som mindre noggranna läkare förskriver. De kanske tycker synd om sina patienter, känner sig hotade, själva är missbrukare eller gör det för snöd vinnings skull.

Varje dag skrivs omkring 700 000 doser narkotikaklassad medicin ut i landet. Det mesta används rätt, men allt mer kommer även ut på svarta marknaden. Då några patienter säljer vidare.
Dagens Nyheters pågående serie ”Läkare eller langare?” visar att polisen numer beslagtar mer läkemedel som Subutex, Stesolid och bensodiazepiner än heroin vid Sergels torg i Stockholm.

Problemet har återkommande uppmärksammats. Från legalförskrivning av amfetamin i mitten av 1960-talet som gick snett och drog in nya personer i missbruk. Försöket stoppades sedan en ung flicka avled.

Till läkare som avslöjats sitta på McDonald’s och mot betalning skriva ut tabletter till missbrukare. En äldre läkare skrev ut Subutex i massor till missbrukare och hänvisade till att beroendevården inte fungerade. En reporter i Göteborg visade hur hon på 37 minuter hos tre olika läkare kunde få tag i narkotikatabletter, värt tusentals kronor för en missbrukare.

Socialstyrelsen beräknade 2001 att det i landet fanns omkring 240 läkare – ofta äldre privatpraktiserande män – som mer eller mindre kriminellt skrev ut narkotiska läkemedel och åsamkade samhällsskador för 150 miljoner kronor.

– Men det var lågt räknat och problemet är större idag, tyvärr, säger Nils René, på Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Malmö som gjorde rapporten, till Drugnews.

Han berättar om två nya fall denna vecka av överförskrivande läkare i Skåne dit ”shoppande” missbrukare går och få recept. Och en läkare i Eslöv som via telefon skrev ut läkemedel till personer som även sålde vidare till ungdomar i Lund. Läkaren blev nyligen av med förskrivningsrätten, men överklagade till länsrätten som gav honom den tillbaka under utredningstiden.

Fallen tar lång tid att utreda. Berörda läkare gör sig ibland oanträffbara eller slarvar med journalföring. Misstänkta ska utredas och anmälas till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) som kan dra in legitimation, receptblock eller utdela varningar eller andra disciplinära åtgärder. Endast ett tiotal läkare och tandläkare blir av med legget varje år.
Och dessa läkare är inte åtalbara för överförskrivning, det är först när patienter säljer vidare som det är kriminellt, enligt lagen.

– Fast den verkligen källan är de oseriösa läkarna. Socialstyrelsen skulle behöva mer resurser, men i valet av att stödja och granska, så tonas den repressiva delen alltmer ner.
– Några läkare som förskriver fel går kanske att tala till rätta, men de som hamnat i klorna på kriminella nätverk eller vill tjäna extra måste ju bort från yrket, säger Nils René som efterlyser fler verktyg att stoppa överförskrivningen.

Efter larmrapporterna initierade regeringens kommitté Mobilisering mot narkotika en kartläggning som försommaren 2005 la fram en rad åtgärdsförslag till förra regeringen. Man ville strama upp föreskrivningen och förbättra kontrollen – bland annat genom att införa en digital nationell läkemedelsjournal, vilket kräver ändrad sekretesslag.

– Sedan dess har i princip inget hänt, trots att vi stött på. Förutom att socialministern för ett par veckor sedan tillsatte en patientsäkerhetsutredning där apotekens anmälningsplikt av läkare som misstänks förskriva felaktigt finns med från vårt förslag, säger Jörgen Svidén som var med i kartläggningen.

Men även ett batteri av andra åtgärder lades fram 2005 av arbetsgruppen. Bland annat förkorta receptens giltighetstid, mindre läkemedelsförpackningar, avregistrera vissa farliga preparat, bättre utbildning av vårdpersonal om missbruksutveckling, lokala beroendemottagningar i landstingen etc.

En liten grupp oseriösa läkare kan göra stor skada. Socialstyrelsen och HSAN måste påskynda utredningsförloppet för att få bort dem. Men även informera andra läkare som av okunskap kanske förskriver fel, anser Jörgen Svidén., anser Jörgen Svidén.

Mobilisering mot narkotika lyfter nu åter förslagen, bl a införa en nationell läkemedelsjournal för att läkare ska kunna se vad andra läkare skrivit ut till en patient.
– Om det fanns en journal som alla läkare hade tillgång till, skulle skyddet öka och läkemedelsmissbruket minska avsevärt. Därför bör regeringen snarast överväga en obligatorisk och heltäckande nationell journal, säger nationella narkotikasamordnaren Björn Fries i en kommentar.

• Rapporten ”Överförskrivning av narkotikaklassade läkemedel – analys och åtgärder” ( 32 sidor, pdf).

FÅ PÅFÖLJDER

• Socialstyrelsen granskar och utreder brister inom vården. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd får in anmälan från allmänhet eller Socialstyrelsen och fattar beslut om eventuell påföljd.

• Av landets drygt 43 300 läkare med svensk legitimation fick 280 någon form av disciplinpåföljd år 2006.

• Tolv läkare fick rätten att förskriva medicin begränsad, 14 fick legitimationen indragen (varav sex efter överförskrivning) och sex fick prövotid. Därutöver utdelades 94 varningar och 154 erinran.

Källor: Socialstyrelsen, HSAN och DN.

Etiketter:

Annonser