Maffian störst i italienskt affärsliv

ROM Maffian är nu störst bland företagsjättarna i Italien. Tre av dess storbolag omsätter mer än 820 miljarder kronor årligen, enligt en rapport. Maffiabossars kommersiella affärer är större än oljeindustrin, Fiat-koncernen och största försäkringsbolagen. Intäkter från narkotika, vapenhandel och prostitution är inte medräknade.

Den heta rapporten är sammanställd av branschföreningen Confesercenti, där 270 000 småföretag är medlemmar. Men möts med tystnad från landets ministär.

– Rapporten omfattar endast de kommersiella inslagen där maffian så att säga konkurrerar med Italiens företagsvärld. Inkomster från prostitution, narkotika och vapenhandel finns inte med i rapporten. I så fall blir omsättningen mycket högre, säger Lino Busà, ordförande för småföretagarnas SOS-linje, till Dagens Nyheter.

Maffians affärer går uppenbart lysande. Detta trots senaste årens gripanden av mafiosos som Bernardo Provenzano och tillslag mot landets större kriminella organisationer Cosa Nostra på Sicilien, Sacra Corona Unita i Puglia, Cammoran i Neapel och ´Ndrangheta i Kalibrien.

I rapporten namnges för första gången flera storföretag som maffian – enligt polisuppgifter – har inflytande i. De största är Condotte, inom vatten&avlopp, Italcementi, Europas största cementföretag, och byggjätten Impregilo som bland annat anlägger kraftvärmeverk och flygplatser. Impregilo skulle även ha byggt bron över Messinasundet till Sicilien, men som stoppats av Romano Prodis regering med hänvisning till ekonomiska orsaker.

Maffiaföretagen har även bagerier, sysslar med illegalt fiske av tonfisk, smuggelgods, ocker och utpressning.

En stor intäkt kommer från att företag tvingas betala en pizzo, beskyddarpengar för att slippa problem och störningar. Confesercenti tror att 160 000 småföretagare tvingas betala sådana “premier“. Och på Sicilien beräknas 80 procent av företagen tvingas betala extra för att kunna sköta sin verksamhet. Något som gör att utländska företag undviker att investera i södra Italien.

• Fotnot: Länk till rapporten om maffians affärer i Italien.

Tema: GÄNGEN

Grov organiserad brottslighet
ibland kallad maffia

har ökat både i Sverige och utomlands. Kriminella lokala nätverk etableras ofta i socioekonomiskt utsatta bostadsområden och invånarna drabbas. Enligt polisens bedömning 2017 så fanns det 61 utsatta områden, varav 23 särskilt utsatta, i Sverige. 2019 var polisens lägesbild något ljusare, 60 områden betecknas nu som utsatta, varav 22 som särskilt utsatta. Insatser görs för att de ska bli tryggare och tas bort från listan.

Våld, dödliga skjutningar och sprängningar har fortsatt öka mellan gängen, vittnen vill/vågar inte berätta. Cannabis är viktig inkomstkälla för nätverken.

Maffialiknande nätverk profiterar på narkotikahandel, utpressning, andra brott, ibland även laglig verksamhet (t.ex i Italien). Pengar tvättas ofta via banksystem.

Läs mer

Etiketter:

Annonser