Sverige agerar inte mot tysk legalisering

Sverige kommer inte att agera på något särskilt sätt för att motverka den tyska regeringens förslag om en begränsad legalisering av cannabis. Det är i första hand upp till internationella forum, att agera enligt socialminister Jakob Forssmed.


Det var den socialdemokratiska riksdagsledamoten Karin Sundin som interpellerat socialminister Jakob Forssmed (Kd) om de tyska legaliseringsplanerna. I interpellationen frågade hon hur ministern tänkte agera för Sveriges räkning i frågan om legalisering av cannabis i Tyskland.

I interpellationsdebatten redogjorde Forssmed för Sverige allmänna hållning och restriktiva syn på narkotika.

–Narkotikasituationen i Sverige påverkas av omvärlden. Det är därför viktigt att driva en aktiv narkotikapolitik inom EU och internationellt, sa socialminister Forssmed i debatten.

Han påpekade också att legalisering inte är förenligt med narkotikakonventionerna och att även EU:s rambeslut om minimibestämmelser för brottsrekvisit och påföljder för olaglig narkotikahandel behöver beaktas.

Några konkreta besked om att Sverige skulle agera inom EU mot den tyska legaliseringen gav dock inte Forssmed.

– Det är i första hand upp till de internationella forum som har att övervaka konventionsefterlevnaden att göra det än att Sverige ska göra det, sa Forssmed.

Karin Sundin var mycket kritisk till socialministerns svar.
–Det säger ingenting konkret om vad regeringen tänker göra när Tyskland nu väljer att gå vidare med ett förslag om legalisering av cannabis, trots att de har ratificerat narkotikakonventionerna, trots att en legalisering inte är förenlig med EU:s regelverk, sa Karin Sundin.

Socialminister Forssmed påpekade att de i mycket hade samma syn och att det är viktigt för honom att Sverige fortsatt kan driva en restriktiv politik. Han påpekade också att det pågår ett arbete i Sverige med bland annat narkotikautredningen.

–Sedan är jag lite frågande till exakt vad interpellanten vill att vi ska göra i dessa internationella sammanhang som vi inte gör, sa Forssmed.

Annonser