Aureum Healthcare stänger av läkare

Cannabisbolaget Aureum Healthcare har stängt av en av de läkare som arbetat för dess vårdklinik på grund av ”oaktsam förskrivning av narkotiska preparat” till ett 60-tal patienter.

Läkaren har skrivit ut narkotiska preparat utan att ha haft någon kontakt med patienterna, följt upp förskrivningen eller fört ordentliga journalanteckningar. Det framgår enligt Accent av bolagets anmälan till inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Aureum Healthcare driver en vårdmottagning i Stockholm med läkare och sköterskor, där patienter med bland annat smärtproblem erbjuds cannabisbaserad medicinering. Bolagsgruppen har även varit aktiv i legaliseringsdebatten.

Felaktig förskrivning av läkemedel är ett av de vanligaste ärenden som IVO hanterar när det gäller tillsyn av legitimerad personal i hälso- och sjukvården och tandvården.

Drugnews har sökt Aureum Healthcare för en kommentar.

Annonser