Ivo: verksamhetsförbud för cannabisklinik

Cannabiskliniken Aureum Healthcare i Stockholm har fått verksamhetsförbud av Inspektionen för vård och omsorg som i en granskning funnit ”mycket allvarliga brister”. – Det här riskerar att skicka våra smärtpatienter till ett helvete med opiater igen. Vi överklagar beslutet, uppger Aureum. /”Familjen funderar nu på att flytta till Danmark, lättare där få medicinsk cannabis”, säger Helena, en av patienterna, till Drugnews.

Den kontroversiella vårdmottagningen Aureum Healthcare har som affärsidé att skriva ut cannabis till smärtpatienter. Senaste året har över 1200 patienter landet runt fått cannabisoljor på recept inom högkostnadsskyddet via mottagningen. Normalt är inte cannabisbaserade läkemedel subventionerade.

Region Stockholm reagerade mot att stå för den kostnaden och tycker att det inte finns tillräcklig evidens för smärtbehandling med cannabis och har försökt dra in ställets arbetsplatskod, vilket dock Socialstyrelsen upphävde för två veckor sedan.

Nu har dock Ivo beslutat om verksamhetsförbud med omedelbar verkan för smärtmottagningen som ligger på Kungsholmen.
– I vår granskning har det framkommit mycket allvarliga brister, som visar att det föreligger en påtaglig fara för liv och hälsa. Ivo bedömer att vårdgivaren saknar förutsättningar att komma tillrätta med bristerna. Det är därför som vi beslutar att förbjuda den här verksamheten, säger avdelningschef Sabina Wikgren-Orstam på Ivo till Läkartidningen.

Hon hänvisar till flera brister – att ”medicinsk cannabis” skrivs ut i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet och utanför vad det är godkänt för att behandla. Det saknas även motivering och har gjorts utan att undersöka patienter eller varit i kontakt med deras tidigare vårdgivare.

Ivo har även funnit brister i journalföring, patientinformation och kompetens hos mottagningen, enligt Läkartidningen. Myndigheten har gått igenom 60 patientärenden där Aureums läkare förskrivit cannabis utanför identifikation och utan motivering i journalerna. Fyra av dem är barn.
– Vi ser särskilt allvarligt på det. Det handlar om barn som har varit svårt sjuka, säger Sabina Wikgren-Orstam till tidningen.

Ivo granskar nu nio läkare som arbetar i verksamheten. Tidigare har Aureum själv anmält och sagt upp tre läkare som brustit i journalföring, varav en misskött förskrivning av narkotiska preparat.

För Aureum Healthcare innebär Ivo-beslutet, som mottags i torsdags, osäkerhet om mottagningens framtid. Men enligt Angelica Örnell, verksamhetschef för mottagningen, har bristerna som uppdagats redan åtgärdats.
”Verksamheten kommer att fortsätta som vanligt och Ivo:s beslut kommer att överklagas till förvaltningsrätten”, uppger hon i ett mejl till Läkartidningen.

Om mottagningen kommer fortsätta vara öppen är fortfarande lite oklart.
– Vet vi inte riktigt än, men vi kan inte ta emot patienter idag på plats. Det handlar om människor, som nu känner stor oro, och kommer fara mycket illa om vi tvingas stänga, säger Christian Engström, presskontakt för Aureum Healthcare, till Drugnews.

Han beklagar Ivo:s beslut. Många patienter har sökt sig hit efter provat allt annat, ofta gått på opioidläkemedel utan att bli smärtfria. De har istället fått cannabisdroppar som påstås vara ”jätteeffektiva”, uppges kunnat resa sig ur rullstolen, umgås med familjen och återfå livskvalitet.
– Nu riskerar de att skickas tillbaka till ett helvete med opiaterna, smärtan och beroende.

• Kan Ivo:s beslut innebära dödsstöten för er affärs- och vårdidé med cannabis-behandling?
– Nej, vi kämpar vidare. Vi visste när vi startade att det kunde bli problem längs vägen. Det finns ett ideologiskt motstånd inom delar av vården mot cannabis som medicin. Men det har visat sig vara effektivt för vissa patienter. Då har man inte rätt att vägra dem den vården, det strider mot sjukvårdslagen, säger Christian Engström på Aureum.

I underlaget till Ivo:s beslut att stänga Aureums vårdverksamhet finns en genomgång av ett tiotal patientfall som myndigheten finner allvarligt felbehandlade, ”i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet”.
Det handlar om fyra barn mellan 5 och 13 år med svåra sjukdomar, som epilepsi och obotlig hjärntumör, som behandlats med cannabisolja på främst föräldrars begäran – utan att ta reda på annan medicinering och hur den samverkar. Läkare har inte bedömt dem fysiskt, inte vägt och tagit prover på barnen eller inhämtat underlag från tidigare vårdgivare. Ett av barnen avled i somras. Mottagningen har beslutat att inte längre behandla barn.

Sex vuxna patienter redovisas också som behandlats med cannabis och det har ”förelegat påtaglig fara för patienternas liv, hälsa eller personliga säkerhet i övrigt”, skriver Ivo. Patienterna har i samtliga fall förskrivits utanför indikation. Läkarbedömningar saknas, oftast har inte smärtvärdering gjorts. Flera av patienterna har även haft aktuellt missbruk eller beroende. Någon uppföljning har inte gjorts av dem.

Men Drugnews har varit i kontakt med en patient som är nöjd med den behandling hon fått via Aureum. Hon är i 40-årsåldern, har ett ovanligt kroniskt syndrom (EDS) som påverkar bindväv och leder och kan ge bl. a nervsmärtor.
Helena bor nära Uppsala och har tidigare behandlats med bland annat morfin och antidepressiva mediciner för sina smärtor, särskilt i nacke och rygg. Det hjälpte föga, och opiaten gjorde att hjärnan kändes som ”instängd i en burk”. Hon tvingades sluta jobba och börja använda rullstol för två år sedan.

Helena Foto: Privat

Men sedan ett par månader får hon på recept cannabisoljor, tar 2×5 droppar thc-baserad olja och 2×15 droppar CBD-olja morgon och kväll.
– Jag svarade bra direkt på oljorna. Det är en utopi att cannabis kan ta bort all smärta, men smärtan har minskat betydligt, särskilt i nacke och rygg. Jag har alltmer kunnat lämna rullstolen och börjat känna hopp, gråter mindre, vilket min man och barnen märkt, berättar hon.

Hon tycker läkarkontakten på Aureum Health varit bra och seriös, röntgen och vårdjournaler begärdes in före behandlingen. I början hade hon läkarkontakt varannan vecka, numer en gång i månaden.

Om Aureum måste stänga, så har hon oljor året ut, sedan vet hon inte.
– Det är fruktansvärt med de olika turerna, vet inte hur jag ska orka. Jag vill inte tillbaka till morfinbehandling igen, som inte fungerar. Vi i familjen har börjat tala om att flytta till Danmark, där det är lättare att få hjälp med medicinsk cannabis, säger Helena till Drugnews.

Annonser