Skärpt straff för rattfylleri föreslås

Regeringen föreslår skärpta straff för rattfylleri och olovlig körning. Den som kör olovligt eller är påverkad av alkohol eller narkotika föreslås kunna frihetsberövas direkt.


– Vi kan inte tillåta att vissa personer gång på gång utsätter andra för livsfara, vid upprepade trafikbrott måste samhället därför kunna reagera kraftfullt och ha verktyg för att förhindra fortsatt brottslighet. Situationen som den ser ut i dag är inte acceptabel, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson i en kommentar.

Morgan Johansson

Idag kan personer som är påverkade eller utan körkort fortsätta köra efteråt i väntan på rättslig process. Och risken för återfall att åter köra olovligt och onykter är stor. Det har medfört i några fall att människor har blivit ihjälkörda då ingripande mot förare inte gjorts i tid.

Regeringen vill nu med utkast till lagrådsremiss att maximistraffen för grov olovlig körning och rattfylleri höjs från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. Det medför att polisen skulle kunna gripa en misstänkt direkt som är utan körkort och alkohol- eller narkotikapåverkad direkt.

Det föreslås även att maximistraff för grovt rattfylleri höjs från två år till tre års fängelse. Och att den som återfaller i rattfylleribrott normalt ska dömas för grovt brott. Dessutom föreslås att ett nytt brott – oaktsamhetsansvar – införs för olovlig körning.

Justitieministern tror att cirka 250 personer fler skulle kunna att dömas för grovt rattfylleri om förslagen antas.

Regeringen har fått kritik från oppositionen i riksdagen för att trafikförslagen har dröjt. En utredning lämnades redan för två år sedan. Morgan Johansson uppger för Sveriges radio att det ”är en komplicerad lagstiftning” och att utredningen inte ”riktigt hade gått till botten med de här frågorna”.

Utkastet till lagrådsremiss ska nu ut på remissrunda innan det lämnas till riksdagen.
Lagändringarna föreslås börja gälla från 1 januari 2023.

Fotnot: • Promemoria: Skärpta straff för olovlig körning och rattfylleribrott (utkast till lagrådsremiss) (pdf-fil, 42 sidor).

Tema: Rattfylleri

Påverkad…

… i trafiken95-ratt3.jpg

År 2018 omkom totalt 325 personer i vägtrafiken i Sverige. Enligt Trafikverket omkom 23 procent av dem (75 personer) i en alkohol- eller drogrelaterad olycka. I genomsnitt är var femhundrade bilist rattonykter, cirka 0,2 procent av förare i trafiken.

Polisens nykterhetskontroller har minskat under senare år. Fler som upptäcks idag är påverkade av narkotika än av alkohol. Under 2018 polisanmäldes cirka 25 900 rattfylleribrott (14 300 gällde narkotika), en ökning med 3 procent.
Elsparkcyklar blir allt vanligare i trafiken, med ökad antal olyckor, men omfattas inte ännu av trafiknykterhetsregler.
• Källor: Trafikverket, Brå och MHF.

Läs mer

Annonser