Nytt trafikbrott kan ge fem års fängelse

Skärpta straff för grov olovlig körning och rattfylleri och ett nytt samlat brott för återfallsförbrytare i vägtrafiken föreslås i en promemoria från justitiedepartementet. Utredaren konstaterar även att sjöfyllerilagen med en nedre promillegräns haft positiv effekt.

– Notoriska rattfyllerister har kunnat fortsätta att gång på gång köra bil utan att rättsväsendet kunnat ingripa tillräckligt kraftfullt och det har slutat med att oskyldiga människor har fått sätta livet till, sa justitieminister Morgan Johansson (S) vid en pressträff i tisdags.

Anne Rapp – hovrättsdomare i Göteborg – har på regeringens uppdrag sett över straff och skydd mot upprepad trafikbrottslighet och kommit fram till att trafikbrott är vanliga, ofta vanemässiga och uttryck för lagtrots. Och risken för återfall att köra bil utan körkort och onykter är stor.

Flera av dem som omkommer i vägtrafiken är inblandade i alkohol- och narkotikarelaterade olyckor, visar statistiken.
Utredaren föreslår bland annat att maximistraffet för grov olovlig körning och rattfylleri höjs från sex månaders till fängelse i ett år. Och att maxstraffet för grovt rattfylleri höjs från två till tre års fängelse.

Pressträffen (längd 15:50 minuter) med utredaren Anne Rapp och justitieminister Morgan Johansson:

Hon vill också att en ny straffbestämmelse införs – grovt trafikbrott – för de som på särskilt hänsynslöst sätt begår upprepade trafikbrott, exempelvis olovlig körning (saknar körkort eller med trafikfarligt fordon), är rattfull eller vårdslöshet i trafiken.
Straffet för det nya trafikbrott föreslås vara lägst sex månader och högst fem års fängelse.

Justitieministern ser positivt på förslagen och att de förutom skärpta straff vid avsaknad av körkort eller vara påverkad gör det möjligt att vid polisingripande frihetsberöva personer redan vid vägkanten.

– I fel händer kan en bil bli ett mordvapen och att köra rattfull eller utan körkort innebär att spela med andra människors liv, sa Morgan Johansson vid pressträffen.

Sjöpolisen. Foto: Ragnar Lilliestierna

SJÖFYLLERI Utredaren har även utvärderat effekterna av införande av en nedre promillegräns till 0,2 promille alkohol för sjöfylleri år 2010. En positiv utveckling sedan dess med minskat antal dödsolyckor med fritidsbåtar och färre anmälda sjöfylleribrott (- 31 procent) gör att lagen inte behöver ändras, enligt utredaren.

Regeringen väntas under nästa år komma med förslag om straffskärpningar för trafikbrott och som föreslås träda i kraft 1 januar1 2021.

• Promemorian Ett stärkt straffrättsligt skydd mot upprepad trafikbrottslighet och en utvärdering av den nedre promillegränsen för sjöfylleri, Ds 2019:22,  (pdf-fil, 26 sidor).

Tema: Rattfylleri

Påverkad…

… i trafiken95-ratt3.jpg

År 2018 omkom totalt 325 personer i vägtrafiken i Sverige. Enligt Trafikverket omkom 23 procent av dem (75 personer) i en alkohol- eller drogrelaterad olycka. I genomsnitt är var femhundrade bilist rattonykter, cirka 0,2 procent av förare i trafiken.

Polisens nykterhetskontroller har minskat under senare år. Fler som upptäcks idag är påverkade av narkotika än av alkohol. Under 2018 polisanmäldes cirka 25 900 rattfylleribrott (14 300 gällde narkotika), en ökning med 3 procent.
Elsparkcyklar blir allt vanligare i trafiken, med ökad antal olyckor, men omfattas inte ännu av trafiknykterhetsregler.
• Källor: Trafikverket, Brå och MHF.

Läs mer

Annonser