Cannabis försämrar körförmågan länge

SYDNEY Cannabisanvändare är sämre bilförare minst fyra till tio timmar efter senaste drogintaget. Men det finns inget ”universiellt svar” på hur länge en brukare kan behöva vänta för att köra säkert. Det visar en systematisk genomgång och metaanalys av många forskningsrapporter.

Studien är genomförd vid University of Sydney, Australien och bakgrunden är den ökade lagliga tillgången till drogen och vilka konsekvenser det har för trafiksäkerheten. [1]

Forskargruppen gick genom över 1500 rapporter och vaskade till slut fram 80 studier av tillräckligt god kvalitet med sammanlagt 3 454 försökspersoner för att få fram de akuta effekterna av THC (den rusgivande substansen i cannabis) avseende på körförmåga och körrelaterade kognitiva färdigheter, med särskilt fokus på hur länge effekterna kvarstår.

En lång rad olika mått på körförmåga och trafikrelaterade kognitiva färdigheter  – bland annat sidokontroll, reaktionsförmåga, motorik, tidsuppfattning,  ”tracking” (väghållningsförmåga), och delad uppmärksamhet  – försämrades när föraren var påverkad av THC. Genomgången och metaanalysen av de 80 vetenskapliga rapporterna visade också att regelbundna cannabisanvändare, de som röker varje vecka, hade mindre uttalade försämringar av körförmågan när det var påverkade jämfört med dem som bara rökte på ibland.

Huvudförfattare till studien är Dr. Danielle McCartney som är dietist och cannabisforskare.
Vår analys visar att försämringen kan vara upp till 10 timmar om höga doser av THC konsumeras oralt, säger hon i en uttalande på universitets hemsida.
Och fortsätter:
– En mer typisk varaktighet av försämring är dock fyra timmar, när lägre doser av THC konsumeras via rökning eller förångning och enklare uppgifter utförs (t.ex. reaktionstid, uppmärksamhet och arbetsminne). Denna försämring kan sträcka sig upp till sex eller sju timmar om högre doser av THC inandas och komplexa uppgifter, såsom körning, bedöms.

Forskargruppen påpekar ändå att det inte verkar finnas något universellt svar på frågan om hur länge en cannabiskonsument kan vänta innan de kör.

Det är en rad faktorer som påverkar hur lång tid det kan ta för att effekterna av cannabis ska avta.  De som konsumerar cannabisoljor oralt eller ätbara ämnen är påverkade betydligt längre.[2]

Men resultaten tyder ändå på att personer som använt cannabis bör vänta minst fem timmar innan de utför säkerhetskänsliga uppgifter, även om tiden för återhämtning beror på flera olika faktorer (särskilt THC-dosen). Ytterligare forskning behövs för att lagstiftning kan främja säkrare körning efter cannabisanvändning, summerar forskargruppen.

Men THC-nivån säger inte allt om en persons körförmåga.
En annan svårighet är att visa på rattonykterhet för misstänkta cannabispåverkade förare. Det brottas även delstater med som legaliserat drogen och där trafikolyckor med drogpåverkade har ökat. Utandningsprov räcker inte för att mäta påverkan av cannabis, då metaboliter av rusämnet kan finnas kvar länge i kroppen, men inte säger något om körförmåga. Dagens metoder säger mer om exponering för drogen än hur hjärnan påverkats.

Amerikanska forskare vid Massachusetts General hospital i Boston har nu hittat en metod att försöka se hur trafikfarlig en person är som använt cannabis. Detta genom att avläsa syresättningen i hjärnan med en metod (spektrometrimetod) med ljus nära ett infrarött område (fNIR) och därmed kunna bedöma kognitiva förmågan, skriver EurekAlert och Accent.
Studien med 169 cannabisanvändare publiceras i tidskriften Neuropsychopharmacology.
 

• Fotnoter: [1] McCartney et al (2021). Determining the magnitude and duration of acute Δ9-tetrahydrocannabinol (Δ9-THC)-induced driving and cognitive impairment: A systematic and meta-analytic review. Neuroscience & Biobehavioral Reviews.  Volume 126, July 2021, Pages 175-193.

[2] The university of Sydney. 12 april 2021. Scientists put the stopwatch on cannabis intoxication – The University of Sydney

Tema: Rattfylleri

Påverkad…

… i trafiken95-ratt3.jpg

År 2018 omkom totalt 325 personer i vägtrafiken i Sverige. Enligt Trafikverket omkom 23 procent av dem (75 personer) i en alkohol- eller drogrelaterad olycka. I genomsnitt är var femhundrade bilist rattonykter, cirka 0,2 procent av förare i trafiken.

Polisens nykterhetskontroller har minskat under senare år. Fler som upptäcks idag är påverkade av narkotika än av alkohol. Under 2018 polisanmäldes cirka 25 900 rattfylleribrott (14 300 gällde narkotika), en ökning med 3 procent.
Elsparkcyklar blir allt vanligare i trafiken, med ökad antal olyckor, men omfattas inte ännu av trafiknykterhetsregler.
• Källor: Trafikverket, Brå och MHF.

Läs mer

Etiketter:

Annonser