”MUFs cannabisdröm krockar med verkligheten”

Nyligen föreslog Moderata ungdomsförbundet att cannabis ska tillåtas för att stoppa gängkriminaliteten. Men Muf:s legaliseringsdrömmar krockar med verkligheten, skriver Staffan Hübinette, författare som beskrivit Nordamerikas erfarenheter.

Så har då även Moderata Ungdomsförbundet hakat på legaliseringstrenden och gör gemensam sak med de två andra borgerliga ungdomsförbunden CUF och LUF.

Med en legalisering av cannabis skulle den illegala marknaden och grunden för gängvåldet försvinna och narkotikadödligheten minska. Dessutom skulle skatteintäkter från en legal marknad vara en vinst för staten, resonerar MUF. Förbundets förslag på Moderaternas arbetsstämma nyligen fick dock föga stöd.

Hur ser då utvecklingen ut i samhällen som för den politik dessa ungdomsförbund vill se?
Användningen av cannabis ligger på en högre nivå och högre ökningstakt i de amerikanska delstaterna Colorado, Washington, Alaska och Oregon som var först ut med att legalisera cannabis, jämfört med delstater som fortfarande 2019 hade ett förbud och jämfört med Sverige.

Alla delstater som legaliserat ligger i den övre delen av USA-ligan för cannabisanvändning.

I Kanada har antalet cannabisanvändare ökat med 2 miljoner sedan strax före legaliseringen 2018. Idag använder 20 procent eller 6 miljoner kanadensare cannabis (senaste tre månaderna), varav cirka 1 miljon dagligen eller nästan dagligen på en befolkning på 30 miljoner (15 år och äldre). Och medan 27 procent uppger att de använt cannabis senaste 12 månaderna i Kanada är motsvarande andel tre procent i Sverige. Det vore naivt att tro att detta inte får konsekvenser för folkhälsan och en rad andra konsekvenser.

Men att cannabisanvändningen skulle öka tar MUF lätt på.

”Ja, de studier man gjort vid legaliseringar visar ju att det ökar. Men det kanske inte är en så stor ökning som man tror att det skulle bli, förklarar MUF:s ordförande Matilda Ekeblad i SvD.

Med reservation för att jämförelser av narkotikadödligheten mellan länder ska göras med försiktighet då rapporteringen kan skilja sig visar tillgängliga data att narkotikadödligheten är betydligt högre i Kanada och i synnerhet i provinsen British Columbia som gått längst i den politik som dessa ungdomsförbund förespråkar. Medan den är 19,4 per 100 000 i Kanada och 39,7 i British Columbia är den 6,4 i Sverige. Medan den ökar där minskar den i Sverige. I samtliga delstater i USA som legaliserat är narkotikadödligheten högre än i Sverige.

Antalet gängrelaterade mord har varit i stort sett oförändrat i Kanada efter legaliseringen i oktober 2018. Medan de minskat något i Kanada som helhet under 2019 har de ökat i provinsen British Columbia och ligger i nivå med Sverige.

Med legaliseringen har en legal marknad etablerats, men en betydande illegal marknad kvarstår och med det en betydande kriminalitet.

Med två konkurrerande marknader sjunker priset och ökar konsumtionen. Den totala marknaden växer. I skrivande stund är cirka 40 procent av cannabismarknaden i Kanada illegal men där endast 30 procent av cannabisanvändarna köper enbart legal cannabis. Det betyder att den vita och svarta marknaden är sammanblandad. Ungdomar som använder cannabis och inte uppfyller åldersgränsen måste skaffa cannabis på olaglig väg. Många föredrar illegal cannabis som är billigare. Situationen är likartad i de delstater i USA som legaliserat. Kvarstår gör också den illegala marknaden för all annan narkotika.

Dessa data talar sitt tydliga språk. Den drömvärld med legalisering av cannabis som MUF målar upp finns inte.

Cannabisanvändningen i dessa samhällen ligger skyhögt över den svenska, likaså narkotikadödligheten. Gängrelaterade jag mord har knappast påverkats och en betydande illegal marknad kvarstår, både en illegal cannabismarknad och en marknad för all annan narkotika.

Beräkningar som gjorts i USA och Kanada över cannabislegaliseringens ekonomi visar också att kostnaderna för samhället är betydligt högre en intäkterna och följer samma mönster som för tobak och alkohol.

Att MUF gör sällskap med CUF och LUF och ändå vill legalisera är i slutänden en ideologisk fråga, en frihetsfråga, förklarar MUF:s ordförande Matilda Ekeblad för Sveriges Radio. Vad som händer i verkligheten är mindre intressant.

Cannabisindustrin som nu också finns i Europa och Sverige får draghjälp av drömmande ungdomsförbund. Ideologi och vinstintresse går hand i hand.

av
STAFFAN HÜBINETTE
– Årets Förebyggare 2017 och författare till rapporten ”Legalisering och kommersialisering av cannabis – lärdomar från USA, Kanada och Uruguay” (NPC, 2021).

Annonser