Jessica Vikberg: gör en konsekvensanalys, LUF

Fortsatt narkotikadebatt. Liberala Ungdomsförbundet bör visa drogkurage och motarbeta normalisering av cannabis ­– inte uppmana till legalisering som gör utsatta än mer utsatta och kan riskera vår demokrati, skriver Jessica Vikberg, RNS, i en slutreplik.

Jag tycker inte LUF:s representanter är onda eller radikala. Jag tycker de är aningslösa. Jag antar att de läst om länder inom EU och delstater i USA som har liberaliserat eller legaliserat cannabis. Jag tror att de snappat att den svarta marknaden inte försvunnit utan hittat nya vägar. Kanske har de uppfattat att legalisering går hand i hand med ökningen av drogrelaterade skador och olyckor.

Genom mitt arbete på Tullverket vet jag att legala droger som alkohol och tobak också har en svart marknad där cyniska langare säljer insmugglade varor med skolungdomar som målgrupp.

LUF propagerar för legalisering av narkotika för att minska antalet drogrelaterade våldsbrott.

Drugnews 26 juli.

”För att rädda liven på de ungdomar som idag råkar illa ut tror vi att den behöver legaliseras och regleras. Den behöver komma bort från gatorna och in i butiker där vi kan kontrollera försäljningen så att den inte göder kriminalitet”, skriver Romina Pourmokhtari, vice ordförande i LUF och Max Hjelm, vice ordförande, LUF Storstockholm, i en replik till min krönika.

Det håller inte.  Vi ska rädda liv på ungdomar genom att vi vuxna tar ansvar inte genom att sälja hasch, heroin och kokain på apotek eller Systembolaget.

När vi tar ansvar har drogkurage och gör det vi kan i vår roll som medmänniska eller politiker. När det satsas mer resurser på förebyggande verksamhet, stöd till skolor och föräldrar, till tull, polis och kriminalvård och narkomanvård. Då kan vi slippa liv som spills på gator. Föräldrar slipper se sina älskade ungar bli knasiga i huvudet av cannabis och människor slipper dö av narkotika oavsett om den är utskriven av oansvariga läkare, insmugglad eller inköpt i nätbutiker, eller som LUF förespråkar i fysiska butiker.

Därför Romina och Max, ber jag er göra en konsekvensanalys och att istället vara med och vända trenden genom att arbeta mot en normalisering av cannabis och andra droger. Låt oss ta det vi har, men göra det bättre.

Legalisering, kommer inte att fungera vare sig på kort eller lång sikt. Den gör utsatta än mer utsatta och kan i slutändan riskera vår demokrati.

Det kommer alltid behövas drogpreventivt arbete, operativt arbete mot droger och vettig vård för folk som fastnat i drogberoende. Droger har en enorm kraft, genom att de genererar pengar för somliga och för att de kan skapa livslångt beroende och slå sönder familjer. Därför ska vi fortsätta utveckla, förbättra och förstärka den restriktiva narkotikapolitiken och givetvis låta den fortsätta vara reglerad genom klassning och kontroll som idag.

JESSICA VIKBERG – förbundsordförande Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle

Annonser