Miljarder till primärvård och psykisk hälsa

Drygt 1,7 miljarder kronor ska i år satsas för att främja psykisk hälsa och ge stöd till personer med allvarlig problematik, efter en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner. Dessutom investeras nära sex miljarder på sjukvården med särskild satsning på primärvården.

Satsningarna – som för stävja psykisk ohälsa är på ungefär samma nivå som ifjol – presenterades i torsdags av socialminister Lena Hallengren (S).
Psykisk ohälsa är vår tids stora folkhälsoutmaning och de här investeringarna för psykisk hälsa i hela landet behövs. Nu fortsätter vi arbetet med att personer som behöver insatser från flera huvudmän ska få bättre vård. Det handlar inte minst om de personer som både har ett beroende och en psykiatrisk diagnos och som allt för ofta hamnar mellan stolarna, sa socialminister Lena Hallengren.

På en presskonferens sa hon att trots att det är ”väldigt vanligt” att personer med både beroendeproblem och psykisk ohälsa hamnar mellan kommuners socialtjänst och regionernas psykiatri, så fortsätter det.

Regeringen efterlyser mer insatser för en sammanhållen vård- och omsorgskedja för personer med dubbeldiagnoser.

Riksdagen har i ett tillkännagivande uppmanat regeringen att se över hur vårdansvaret för personer med psykisk ohälsa och beroendesjukdom kan få bättre stöd och samlas hos en huvudman.

Socialministerns besked i torsdags var att en utredning på nationell nivå ska tillsättas under året om hur situationen för de med samsjuklighet ska förbättras, men gav inte närmare tidbesked.

Psykiatrisatsningen handlar även om särskilda mobila psykiatriteam, -ambulanser och insatser för att förebygga självmord. Enligt ministern tar fyra gånger fler sitt liv varje år än vad som dör i trafiken – detta trots en nollvision mot suicid från 2008.

Regeringen och SKR har även kommit överens om att satsa drygt 5,9 miljarder kronor i år på sjukvården. Bland annat för stärka primärvården, öka tillgången till barnhälsovård och förbättra vårdanställdas situation.
Delar av satsningarna bygger på s.k. januariavtalet, överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna.

Socialministerns presskonferens om miljardsatsningar för stärkt primärvård och främja psykisk hälsa: https://www.youtube.com/watch?v=tsMZYaQoyhw

Tema: VÅRDEN

MISSBRUKSVÅRD…

… en rättighet? Privat eller offentlig? Kommun eller region? Risken stor för sköra samsjukliga personer bollas runt mellan institutioner som inte tar ansvaret. Ett huvudmannaskap för beroende- och psykiatrin utreds, och tillsynen av barn- och ungdomspsykiatrin ska stärkas. Men en översyn av svenska narkotikapolitiken och ta fram underlag för en nollvision mot narkotikadödsfall och fokusera mer på behandling och prevention, som riksdagen uppmanat regeringen att göra, har våren 2021 ännu inte påbörjats.

Läs mer

Annonser