Norsk trafikpolis inför nytt drogtestverktyg

OSLO Sedan norska polisen införde screeninginstrument som kan spåra narkotika i saliv, så har cirka tusen fler misstänkta drograttfyllerifall i trafiken per år upptäckts. Nu inhandlas nytt instrument som kan hitta fler droger.

Nuvarande mobila drogtest-instrumentet i Norge är salivbaserat och började användas 2015 av Utrykningspolitiet som sköter trafikkontrollen. Upptäckt av fler misstänkta drogpåverkade i trafiken har ökat sedan dess.

Nu ska ett nytt instrument börja prövas framöver och cirka 200 stycken planeras köpas in och de gamla fasas ut.
– Vi har valt ett annat instrument än det som Utrykningspolitiet använder idag. Inför upphandlingen har vi tagit del av erfarenheter från polisen i andra nordiska länder, exempelvis Danmark, sa politioverbetjent Arild Sycersen-Nordberg, från norska polisens gemensamma tjänster, på en nordisk konferens om drograttfylleri tidigare i höst, som Motorföraren rapporterar om.

Det nya instrumentet som också analyserar saliv ska klara upptäcka opiater, kokain, amfetamin/metamfetamin, cannabis (THC) och bensodiazepiner.

Ifjol omkom 40 personer i alkohol- och narkotikarelaterade trafikolyckor i Norge, en fördubbling jämfört med året före. Totalt avled 108 personer i olyckor på norska vägar.
Norge kan liksom de flesta nordiska länder kontrollera förare rutinmässigt/slumpvis både för alkohol och narkotika, utan särskild misstanke.

Det är bara i Sverige* som misstanke krävs för att göra en drograttfylleritest. En utredning håller för närvarande på att se över om polisens befogenheter vad gäller nykterhetskontroll ska utökas. En stötesten har varit hitta en säker och smidig testmetod vid vägkanten som inte upplevs som integritetskränkande.

Trafikkontroller i Sverige.  Foto: Polisen

– Med hjälp av ett sållningsinstrument skulle den svenska polisen arbeta mer effektivt mot droger i trafiken, säger Motorförarnas helnykterhetsförbunds trafiksäkerhetschef Lars Olov Sjöström till Motorföraren.

En bredare testning skulle även bättre kunna ge en bild av omfattningen av drograttfylleri. Ifjol anmäldes fler trafikbrott i Sverige med narkotika än alkohol inblandat, 14 300 brott för drograttfylleri respektive 11 600 alkoholbrott, enligt Brå-statistik.

MHF tycker även att polisen ska göra fler nykterhetskontroller.
”Hatten av för polisen, för de kontroller de gör. De är mycket viktiga, men i MHF tycker vi att de är alldeles för få”, skriver Göran Sydhage, vd i MHF, i en ledare i Motorföraren.

I Sverige gjorde polisen 1,1 miljoner nykterhetskontroller ifjol, vilket motsvarar ungefär 0,11 kontroller per invånare. I Norge gjordes lika många, fast med färre invånare (5,2 miljoner) blir det 0,21 kontroller per invånare. Finland gjorde flest kontroller, hela 1,7 miljoner, vilket blir 0,30 per invånare, (landet har cirka 5,5 miljoner invånare).

• *Fotnot: I Sverige håller forskare på Karolinska Institutet på att ta fram en ny metod att mäta psykoaktiva ämnen i utandningsluften och skulle kunna förenkla rutiner och kontroll vid misstänkt drograttfylleri.

Tema: Rattfylleri

Påverkad…

… i trafiken95-ratt3.jpg

År 2018 omkom totalt 325 personer i vägtrafiken i Sverige. Enligt Trafikverket omkom 23 procent av dem (75 personer) i en alkohol- eller drogrelaterad olycka. I genomsnitt är var femhundrade bilist rattonykter, cirka 0,2 procent av förare i trafiken.

Polisens nykterhetskontroller har minskat under senare år. Fler som upptäcks idag är påverkade av narkotika än av alkohol. Under 2018 polisanmäldes cirka 25 900 rattfylleribrott (14 300 gällde narkotika), en ökning med 3 procent.
Elsparkcyklar blir allt vanligare i trafiken, med ökad antal olyckor, men omfattas inte ännu av trafiknykterhetsregler.
• Källor: Trafikverket, Brå och MHF.

Läs mer

Annonser