Kalmarskolor vill få bort narkotikan

Slumpvisa drogtester har införts på Lars Kagg-skolan i Kalmar för att försöka bli en helt narkotikafri skola. Skolor i staden har haft ökade drogproblem bland gymnasieelever.

I CAN:s elevenkäter 2015 uppgav var femte gymnasieelev i årskurs 2 på Lars Kagg-skolan att de prövat narkotika, vilket var över riksgenomsnittet och högre än andra skolor i Kalmar.
Elever har berättat för skolpersonal om påverkade kompisar, att det röks cannabis på fester på helgerna och föräldrar har ringt om misstänkt langning vid skolan.

En ny elevenkät görs under våren. Nu hoppas skolan – som har 1 300 elever – att få ner prevalens-siffran med några förebyggande metoder.
– Vi har bestämt att skolan ska bli narkotikafri. Ett mål som kanske är omöjligt att nå, men vi ska göra allt för att jobba i den riktningen, säger Märit Truuts, rektor för några yrkesinriktade program på skolan, till tidningen Barometern.

Dels ska kunskap om cannabis inordnas i undervisningen i lärarnas respektive ämnen, enligt en metod från Norrland.
– Vi har även informerat elever och föräldrar om att vi inför slumpvisa drogtester i klasser i vår. Vi tror att det kan stärka elever till att tacka nej till att pröva droger på exempelvis fester, säger Liza Leonhardt, kurator på Lars Kagg-skolan, till Drugnews.

– Flera ungdomars attityder har blivit mer liberala till narkotika och vi får signaler om att cannabis förekommer mer. Kan vi lyckas få några elever att avstå från att pröva genom åtgärderna, så är mycket vunnet, säger hon.

Föräldrar har informerats på möten i höstas om åtgärderna och får skriva på en ”samtyckeslapp” tillsammans med sina barn. Testerna ska vara slumpvisa, frivilliga och oövervakade på en toalett.

En klass 16-åriga elever på skolan har redan fått lämna urinprov till skolsköterska och kurator, som kunde konstatera att inga visade utslag för narkotika. Efter en utvärdering senare i år ska varje termin två tre klasser slumpmässigt testas för olika droger. Om någon visar positivt så skickas provet vidare till ett labb för vidare analys.

– Avsikten är inte att straffa och stänga av elever från skolan, däremot från vissa praktiska moment. Det går inte ha elever på byggställningar exempelvis, utan då få det bli mer teori i skolbänken. Dessutom informeras familjen och inkopplas socialtjänst, förebyggande team och kanske kommunens alkohol- och drogmottagningen, säger Liza Leonhardt som tidigare arbetat med missbruksbehandling.

Elever hon talat med tycker insatserna verkar bra, särskilt utifrån arbetsmiljöskäl, då på praktik man inte kan ha drogpåverkade elever på exempelvis fordons- eller byggprogram.

Slumpvisa drogtester i skolor rekommenderas inte av Skolinspektionen, men Justitieombudsmannen anser att de är lagliga så länge som frivillighet kan garanteras.

Kalmar slott. Foto: Drugnews

Drogproblemen på gymnasieskolor i Kalmar är kända av polisen. Skolor ringer polisen och polis besöker ibland på eget initiativ skolorna. Drogpåverkade unga har hittats på skolorna. Ifjol ingrep Kalmarpolisen två gånger mot narkotikabrott på gymnasieskolor, hittills i år redan fem gånger (överlåtelse och fyra fall av bruk av narkotika).

– Lars Kagg-skolan sticker ut och vi är ofta där. Det kan ju även bero på att vi får fler tips och uppgifter därifrån, exempelvis om obehöriga som misstänks sälja droger. Det är som med trafikövervakning, där vi kontrollerar upptäcker vi mer. Det är berömvärt att skolledningen nu tar tag i problemen, säger Lotta Petersson, kommunpolis i Kalmar, till Drugnews.

• Är drogproblem vanligt även bland högstadieelever i Kalmar?
– Nej, det har vi inte hört. Det verkar som att unga vill vidga sina gränser efter övergången till gymnasiet. Men mörkertalet är stort och det är bredare grupper av unga som idag röker cannabis, inte bara socialt utsatta, säger hon.

Det kan vara elever som idrottar och sköter skoluppgifter i veckan och röker på till helgen. Men fortsätter de finns risken att fastna i beroende, pröva andra substanser och sedan inte orkar med relationer och skolarbete.

Även andra gymnasieskolor i Kalmar har visat intresse för att införa liknande slumpvisa drogtester som Lars Kagg, men inget är klart i dagsläget. Polisen har avtal att få träna sökhundar på skolor i kommunen och på Stagneliusskolan arbetar en lärare med egna narkotikahundar. Ofta upptäcker hennes hundarna något, bland annat har ”brevlådor” för droger hittats.
– Mitt jobb går inte ut på beslag. Det är preventivt. Vet eleverna om att jag kommer så tar de inte med skiten till skolan, säger läraren Charlotte Barvestad till Barometern.

Kjell Lindberg, drogsamordnare på socialförvaltningen, leder projektet Kalmar mot droger. Skolpersonal och föräldrar utbildas om ANDT och särskilt cannabis (vanligaste illegala drogen), information publiceras i lokaltidningar och tv. Och samarbete bedrivs med stadens krogar för att stoppa narkotika i nöjesmiljöer. Även avloppsmätningar i kommunen har gjorts och upptäckts att invånarna kissar mycket cannabis.

– Vi arbetar aktivt tillsammans mot narkotikaproblemen på flera plan. Det gäller att inte ge upp. Varje generation måste vaccineras mot droger och det kommer nya unga varje år, säger Kjell Lindberg till Drugnews.

Tema: NARKOTIKAFRI SKOLA

Drogfria skolor är inte självklart – trots att det behövs för en trygg arbetsmiljö för både elever och skolpersonal. För att lyckas med skolarbete och framtidsplaner, men också för skydda unga från att hamna i missbruk.  Droger påverkar unga hjärnor, försvårar inlärning och ökar risk för skolk, lägre betyg och avhopp.

Allt fler skolor tar fram drogpolicys och frågar efter metoder för att tidigt upptäcka och kunna ingripa om elever misstänks testa eller vara på väg in i beroende. Några myndigheters beslut har försvårat användande av bl a slumpvisa drogtester och utveckla samarbete skola, socialtjänst och polis, och hänvisar till enskildas integritet. Men skolor prövar sig fram.

Idag använder ett 50-tal skolor (flera gymnasier med yrkesutbildning) i landet s.k. slumpvis drogtestning, som ska baseras på frivillig medverkan och kontrakt med målsman och elev.
Se mer projektet Narkotikafri Skola

Läs mer

Annonser