Förebyggare prisades under Drogfokus

Årets förebyggande kommun är Kalmar. Årets drogforskarpris får Jukka Törrönen, Stockholms universitet, och Juniorforskarpriset får psykologen Malin Hildebrand Karlén. Priserna delades ut vid invigningen av ANDT-konferensen Drogfokus i Uppsala.

Svalan-statuetten

Småländska Kalmar kommun får diplom och en svalan-statuett för sitt framgångsrika förebyggande arbete i ANDT-frågor. För att ”på föredömligt och framgångsrikt sätt tagit initiativ till, inspirerat, implementerat, drivit och förvaltat ett ANDT-förebyggande arbete”.

Kommunen når höga poäng i s.k. Preventionsindex, som omfattar policy och struktur och särskilt vikt för priset var kvalitén på kommunens alkohol- och drogförebyggande policy, enligt motiveringen.

Och kommunen har lyckats bibehålla arbetet under många år, enligt Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning som delar ut priset. Och det finns flera skäl till det.

– Ett av dessa är tydligheten från politikens sida, ett annat är att kommunen återkommande har deltagit i nationella utvecklingsarbeten. Ett tredje är att drogsamordaren varit exceptionellt drivande och sannolikt slitit ut dussintal par skosulor under sina år, säger Håkan Leifman, CAN:s direktör.

Drogsamordnaren Kjell Lindberg, socialchefen Cecilia Frid och socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S) kom till Uppsala och tog emot priset.
– Roligt att vårt långa engagemang uppskattas. För när föreningsliv och näringsliv ställer upp helhjärtat blir det bra. Vi drar åt samma håll. Nu måste vi fortsätta jobba på detta sätt för det kommer alltid nya generationer som vi måste vinna i kampen mot droger, säger Roger Holmberg till Drugnews.

Se även Drugnews video med Kalmarpristagarna och trotjänaren, drogsamordnaren Kjell Lindberg, som numer är länsombud för CAN.

KALMAR kommun får årets Förebyggarpris. Här berättar drogsamordnare Kjell Lindberg om införande av drogtester på en gymnasieskola. /Drogfokus Uppsala

Geplaatst door Drugnews.nu op Woensdag 17 oktober 2018


Han berättar om erfarenheter av långt lokalt arbete mot narkotika och andra droger. Bland annat att sedan slumpvisa drogtester införts på en gymnasieskola så uppger betydligt färre elever där att de använder narkotika, jämfört med tidigare skolenkäter.

Jukka Törrönen

Vid konferensen i Uppsala tilldelades även Jukka Törrönen årets drogforskarpris av CAN. Han är professor på Institutionen vid Stockholms universitet och forskar bl a om mekanismer bakom ungdomars minskade drickande och kvinnors uppfattning om alkohol.
Hans arbete har på avgörande sätt stärkt den svenska alkoholpolitiken, enligt motiveringen. Priset är på 25 000 kronor.

Malin Hildebrand Karlén. Foto: Drugnews

Malin Hildebrand Karlén, psykolog, får ett juniorforskarpris på 10 000 kronor. Hon är inriktad på rättspsykologi och missbruk och har bl a forskat om våld i nära relationer, att höra berusade vittnen och samsjuklighet i vården. Hon fortsätter forska och arbetar deltid på Rättsmedicinalverket.

Konferensen Drogfokus dit över 900 personer anmält sig till fortsätter på torsdag.

Annonser