Kritik mot flathet om droger kring skola

En minister, lokalpolitiker och poliser reagerar starkt mot att elever till synes ostört kan röka cannabis utanför Angeredsgymnasiet i Göteborg, som inslag i Västnytt visar. ”Om vuxenvärlden inte reagerar då är vi fel ute”, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M).

SVT Västnytts reporter pratade med ett par elever som rökte cannabis, till synes orädda att bli påkomna, nära Angeredsgymnasiet i nordöstra Göteborg Angeredsgymnasiet. De visade upp en hand full av marijuana och sa att skolpersonalen sällan säger till.

– Lärarna är för snälla, jag känner att jag kan göra vad jag vill. Om lärarna sätter press, hade situationen varit annorlunda, säger en av eleverna till SVT.

En kommunalanställd i närheten berättar även att det hänt att lärare bett eleverna som röker cannabis att ställa sig längre bort för att inte störa. Även polisen i området bekräftar att droger nyttjas både på gymnasiet, men även på fler skolor i staden.

Kommunpolisen Christian Jensen i Angered ser en viss uppgivenhet och normalisering kring narkotika, vilket han finner oacceptabelt.
– Vuxna måste våga ingripa och kontakta oss, säger han i inslaget.

En av rektorerna på Angeredsgymnasiet säger att ”vi försöker uppmärksamma så tidigt vi kan. Vi är ingen myndighet som straffar. Vi jobbar inte med de bitarna”. En annan i skolledningen som får se videoinslaget med de rökande eleverna tycker det är ”jättetråkigt att se för man ser ju att de har droger i händerna”.

Varför har ni då inte reagerat och ringt 112 direkt tidigare?
– Nej, därför vi har inte känt till att vi kan göra det. Eller att vi ska göra det, svarar rektor Agneta Wessman Alsin till SVT.

Det finns en samverkansgrupp i området med skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) som arbetar i ungdomsfrågor. Men uppenbarligen behöver några rutiner förbättras och användas, konstaterar polisen.

Viktoria Tryggvadottir Rolka Foto: S i Göteborg

En lokalpolitiker som reagerar starkt på uppgifterna om Angeredsgymnasiet är kommunalrådet Viktoria Tryggvadottir Rolka (S).
– Jag blev vansinnig. Det var en fruktansvärd passivitet och flathet som uppvisades från vuxenvärlden, säger hon till SVT.

Hon anser att samarbetet mellan skola och socialtjänst måste börja tidigare. Flytta ner insatserna i åldrarna och även inriktas på barn redan i mellanstadiet. ”Det handlar om att på riktigt sätta in insatser när man ser att unga använder droger”, enligt kommunalrådet.

Nya socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall (M) är även utbildad lärare och reagerar på uppgifterna om elever som ostört kan ta droger utanför skola i Angered.

– Jag blir förbannad. Jag blir också besviken därför att som vuxen så kan du inte välja. Som lärare och skolpersonal så kan du inte välja om du anmäler eller tar tag i situationen eller inte. Vi kan inte ha skolor i Sverige där det här blir normaliserat, medan på andra skolor tar man tag i det på direkten, säger hon.

Hon menar att ”om vuxenvärlden inte reagerar då är vi fel ute”. Hon tror att ett problem bakåt varit att myndigheter arbetat för mycket i stuprör.
– Man måste arbeta tillsammans. Det är ju ett av den här regeringens tydligast arbeten framåt, säger hon till SVT Västnytt.

Lärarförbundets ordförande Andrea Merling i Göteborg tycker att lärare ibland ses som ”övermänniskor”, som förväntas agera även som polis, socialarbetare och psykologer förutom att vara pedagoger. Men att de inte har resurser eller utbildning att göra mer än att undervisa.
Hon tror även rädsla kan ligga bakom att inte agera när elever tar droger nära skolan.
– Droger i sig är ju kopplat till kriminalitet, säger hon.

Staffan Hübinette är rådgivare för projektet Narkotikafri Skola och har arbetat många år i skolvärlden. Även han hajar till på uppgifterna om gymnasiet i Angered och funderar över vad som kan behöva göras framåt.

Staffan Hübinette, Narkotikafri skola

– Det är faktiskt inte vanligt att elever kan stå utanför skolor och röka cannabis. Vad som kan behöva göras är att se över dagens drogpolicy, handlingsplaner och det förebyggande arbetet. Vad fungerar bra idag och se vad som kan fungera bättre, säger han till Drugnews.

Tema: NARKOTIKAFRI SKOLA

Drogfria skolor är inte självklart – trots att det behövs för en trygg arbetsmiljö för både elever och skolpersonal. För att lyckas med skolarbete och framtidsplaner, men också för skydda unga från att hamna i missbruk.  Droger påverkar unga hjärnor, försvårar inlärning och ökar risk för skolk, lägre betyg och avhopp.

Allt fler skolor tar fram drogpolicys och frågar efter metoder för att tidigt upptäcka och kunna ingripa om elever misstänks testa eller vara på väg in i beroende. Några myndigheters beslut har försvårat användande av bl a slumpvisa drogtester och utveckla samarbete skola, socialtjänst och polis, och hänvisar till enskildas integritet. Men skolor prövar sig fram.

Idag använder ett 50-tal skolor (flera gymnasier med yrkesutbildning) i landet s.k. slumpvis drogtestning, som ska baseras på frivillig medverkan och kontrakt med målsman och elev.
Se mer projektet Narkotikafri Skola

Läs mer

Annonser