Gymnasieskola har ”egna” narkotikahundar

”Leta knark”. En lärare på Stagneliusskolan i Kalmar tränar sina narkotikasökhundar där efter skoltid. Det har drogförebyggande effekt, menar hon.

Charlotte Barvestad som undervisar i psykologi och sociologi på kommunala gymnasieskolan har fått tillåtelse av skolledningen att efter skoltid träna sina hundar i skolans lokaler.

Hon har en kennel på Öland och har tre vita herdehundar och en liten papillon som hon tränar i narkotikasök. Nästan varje gång hon och hundarna går genom skolan så hittar de något.

De har upptäckt några gömmor och brevlådor, men oftast handlar det om dofter efter droger som varit där tidigare.
– Mitt jobb går inte ut på att göra beslag, utan är förebyggande. Och vet elever om att jag brukar komma med hundarna, så tar de inte med sig skiten till skolan, säger hon till Drugnews reporter.

Hundarna är tränade att känna igen dofter, såsom cannabis, centralstimulantia och opiater. De bygger upp ett doftbibliotek i minnet. Det kan räcka med att en elev använder visst läkemedel och svettas i klassrummet, så kan hundarna markera mot en stolsits fler timmar senare.

En vårafton på skolgården mitt i Kalmar, så går hon runt med herdehundarna Nova, Cinzia och Mini. De hälsar glatt på förbipasserande, men när de får uppdrag att söka så blir de koncentrerade.

Vi går till gymmet intill gymnastiksalen och jag får placera ut några ”gömmor” med olika drogdofter, bakom skivstång, ett element och i en hög gamla sopsäckar.

Herdehunden Mini belönas av sin matte och tränare Charlotte Barvestad efter att snabbt hittat utplacerade ”gömmor”  i skolans gym. Foto: Drugnews

– Leta knark, ger Charlotte Barvestad order.
Och Mini nosar runt, hittar snart gömmorna och ställer sig i markering.
– Vad du är duktig, säger hon och ger Mini medhavd blodpudding och köttbullar i belöning.

Om hundarna hittar något och markerar, så ringer hon till rektorn, som får föra saken vidare.

– Hittills har hundarnas markeringar aldrig lett till något beslag. Men de har bidragit till att elever tidigt har fångats upp. Men också till samtal med polis, socialen och kuratorer. Hennes hundar ger starkt signalvärde för omgivningen och alla på skolan om att vi tar droger på allvar, säger Stefan Regebro, en av tre rektorer på Stagneliusskolan.

Och eleverna ska veta om att det kan komma narkotikahundar på kvällstid, och inte ha droger i elevskåpen exempelvis. Han betonar att hundarna bara är en del i att arbeta för en drogfri skola.
Och att elevers integritet måste värnas och att också ett gott skolklimat behövs och fokusera på friskfaktorer i preventionsarbetet.

Han vet att det förekommer droger bland eleverna och oroas av mer tillåtande attityder. Men några slumpvisa drogtester som på Lars Kagg-skolan är inte aktuellt på Stagneliusskolan, (se även reportage från Lars Kagg).
– Nej, vi har inte de yrkesprogram med farliga moment som de har och som nog behövs som stöd för testerna, 90-procent av våra elever går på högskoleförberedande program. Men vi följer Kaggs projekt med stort intresse, säger han.

Charlotte Barvestad har uppdrag av andra skolor, HVB-hem och företag där hon och hundarna patrullerar efter narkotika. Hon anser att sökhundar är en billig och effektiv metod att förebygga drogproblem.
– Men det vore bra att på skolor kombinera slumpvisa drogtester och narkotikasökhundar. Och att utbilda all skolpersonal om drogkännetecken, då skulle fler elever med problem upptäckas och slippa ett helvete senare i livet, säger hon.

Tema: NARKOTIKAFRI SKOLA

Drogfria skolor är inte självklart – trots att det behövs för en trygg arbetsmiljö för både elever och skolpersonal. För att lyckas med skolarbete och framtidsplaner, men också för skydda unga från att hamna i missbruk.  Droger påverkar unga hjärnor, försvårar inlärning och ökar risk för skolk, lägre betyg och avhopp.

Allt fler skolor tar fram drogpolicys och frågar efter metoder för att tidigt upptäcka och kunna ingripa om elever misstänks testa eller vara på väg in i beroende. Några myndigheters beslut har försvårat användande av bl a slumpvisa drogtester och utveckla samarbete skola, socialtjänst och polis, och hänvisar till enskildas integritet. Men skolor prövar sig fram.

Idag använder ett 60-tal skolor (flera gymnasier med yrkesutbildning) i landet s.k. slumpvis drogtestning, som ska baseras på frivillig medverkan och kontrakt med målsman och elev.

• Se mer projektet Narkotikafri Skola
(Toppfoto: iStockphoto)

Läs mer

Annonser