Alliansen: drogtesta i Göteborgs skolor

Attityder mot droger har blivit mer tillåtande och i välbärgade centrala delar av Göteborg har fler skolelever prövat narkotika. Nu vill styrande Alliansen att slumpvisa drogtester prövas i stadens skolor och att narkotikahundar används.

Foto: Drugnews

Alliansparterna (M, KD, C och L) presenterade i fredags sin budget för staden nästa år. Där framgår att de även vill att kommunstyrelsen tar fram en långsiktig strategi mot gängkriminalitet, öka tryggheten och utifrån dagens lagrum pröva möjligheten att införa frivilliga, slumpvisa drogtester i Göteborgs skolor.

Det berättade Moderata kommunalråden Axel Josefson och Nina Miskovsky i sociala roteln tidigare i veckan. De ser narkotikahandeln som en motor för de kriminella gängen.

Axel Josefson (M). Foto: Paul Björkman.

– Alla har ett ansvar att jobba emot den här inkomstkällan som drogerna är, men det vi ser är ju att inte minst bland unga pågår bruket minst lika mycket i väl etablerade stadsdelar som socioekonomiskt ligger rätt bra till, säger Axel Josefson till Dagens Nyheter.

Skolenkäter i Göteborgs visar att 2019 svarade 34 procent av gymnasieelever i årskurs 2 i centrala och mer välbärgade stadsdelen Majorna-Linné att de provat narkotika, jämfört med 15 procent av elever i socioekonomiskt mer utsatta förorten Angered i nordost.

– Vi vill alltså prova att införa slumpvisa frivilliga tester i såväl grund- som gymnasieskolan. Vi vill också uppdatera våra program till en nollvision mot droger och även ta hjälp av polisen för att kunna använda narkotikahundar i skolmiljön, säger Nina Miskovsky (M), som ansvar för sociala frågor, till DN.

Avsikten är att minska droganvändning bland unga och öka upptäcktsrisken. Bland annat med slumpvisa drogtester tillsammans med informationskampanjer och tydligare drogpolicy. Men de understryker att testerna måste följa lagen och därför ska vara frivilliga.
Effekter och upplevelser i skolorna av drogtesterna ska därefter utvärderas.

Alliansen vill även angripa en mer tillåtande drogkultur inom vuxenvärlden, bland annat med utöka samverkan med krogarna och nöjeslivet.

Alla gillar inte Alliansens nya förslag hur otrygghet och narkotikaproblem ska bekämpas i skolvärlden. ” Alliansens fokus ska ligga på att ge hjälp till sina unga medborgare inte skrämma dem från de”, skriver Alec Sintorn och Julia Crona i Liberala ungdomsförbundet i en debattartikel i Göteborgs Posten.

Att polisen föreslås ska få rondera med narkotikahundar i skolor gillar de inte heller. Lufarna vill istället att föreläsare bjuds in och att unga med problem för stöd att söka hjälp ”snarare än att man skrämma folk med att ta pisseprov”.

Jessica Vikberg, ordförande i Riksförbundet narkotikafritt samhälle, välkomnar tvärtom förslaget:

Jessica Vikberg, RNS. Foto: Rosanna Vikberg

– Det är jättebra att politikerna engagerar sig mot droger i skolan. Drogtester kan bidra till att elever och skolpersonal får ökad trygghet och studiero. De kan ses som en fartkamera som hjälper unga att stå emot grupptryck att inte trilla dit på droger, säger hon till Drugnews.

Men det behövs mer, understryker hon – mer prevension, engagera föräldrar och en införstådd omgivning som drar åt samma håll.
– Vi ska inte negligera att droger används runt Göteborg, och även i mer välbärgade områden. Unga påverkas inte bara av drogerna, utan av omgivningens attityder, säger Jessica Vikberg som själv bor i Göteborg.

Idag används slumpvisa tester på ett femtiotal skolor runt landet, men Göteborg skulle om förslaget antas bli första storstad att använda den omdiskuterade metoden brett bland skolelever.

Tema: NARKOTIKAFRI SKOLA

Drogfria skolor är inte självklart – trots att det behövs för en trygg arbetsmiljö för både elever och skolpersonal. För att lyckas med skolarbete och framtidsplaner, men också för skydda unga från att hamna i missbruk.  Droger påverkar unga hjärnor, försvårar inlärning och ökar risk för skolk, lägre betyg och avhopp.

Allt fler skolor tar fram drogpolicys och frågar efter metoder för att tidigt upptäcka och kunna ingripa om elever misstänks testa eller vara på väg in i beroende. Några myndigheters beslut har försvårat användande av bl a slumpvisa drogtester och utveckla samarbete skola, socialtjänst och polis, och hänvisar till enskildas integritet. Men skolor prövar sig fram.

Idag använder ett 50-tal skolor (flera gymnasier med yrkesutbildning) i landet s.k. slumpvis drogtestning, som ska baseras på frivillig medverkan och kontrakt med målsman och elev.
Se mer projektet Narkotikafri Skola

Läs mer

Annonser