Eskilstuna vill utreda drogtester av elever

Eskilstuna kommun vill utreda möjligheten till slumpmässiga drogtester av elever på högstadie- och gymnasieskolor. Det har kommunstyrelsen beslutat när den skickade ut förslaget på ny ANDTS-plan på remiss.


Det var kommunalrådet Josefine Helleday (S) som föreslog att kommunen borde utreda om det är möjligt att genomföra frivilliga slumpmässiga drogtester på kommunens högstadie- och gymnasieskolor. Detta skedde när kommunstyrelsen behandlade ett förslag till remiss av kommunens ANDTS-plan. Det skriver Eskilstuna-Kuriren.

Beslutet kritiseras av Vänsterpartiet och Liberalerna.
– Enligt grundlagen är vi skyddade mot kroppsliga ingrepp och JO har sedan tidigare konstaterat att urinprov är att betrakta som ett kroppsligt ingrepp om man inte känner att man kan säga nej och det inte finns en frivillighet i det, påpekat Liberalernas gruppledare Camilla Cederlöf enligt Eskilstuna-Kuriren .

Josefine Helleday påpekar att andra kommuner redan arbetar med denna typ av drogtester och att det bedömts kunna kombineras med skydd för integriteten så länge testerna bygger på frivillighet.

I förslaget till ny ANDTS-plan finns också att kommunen ska göra det möjligt för polisen eller ”annan relevant aktör” att genomföra förebyggande narkotikasök på alla skolor i kommunen.

Enligt förslaget till plan ska Eskilstuna kommun också undersöka möjligheten att genomföra drogtester vid anställning av personal. Tidigare i somras gjorde det moderata kommunalrådet i Eskilstuna Jari Puustinen ett utspel där han krävde att kommunen skulle börja genomföra drogtester av befintliga personal.
– Det är rimligt att testa alla, sa han till SVT .

Eskilstuna kommun ska tillsammans med polisen eller annan aktör ska arbeta med metoden Krogar mot knark. Enligt planen ska också tillsynen av alkohol och tobak- och nikotinprodukter i kommunen stärkas och personal på skolor och fritidsgårdar ska informeras hur de anmäler otillåten försäljning av tobak- och nikotinprodukter. Utöver detta ska också kommunen utveckla arbetet med att genomföra tillsyn och kontroller av försäljningen av kosttillskott.

I planen konstaterar kommunen att ungefär 14 procent av flickorna och 11 procent av pojkarna uppger att de har en anhörig med missbruksproblem. En del i planen är därför att kommunen ska säkerställa att alla barn i skolan vid behov får information om kommunens stödverksamhet. Enligt Junis senaste rapport om kommunernas stöd till barn som växer upp i familjer med missbruk  var det under 2022 bara fem barn i kommunen som deltog i stödgruppsverksamhet.

Planen går nu på remiss till berörda nämnder och bolag och svaren ska vara inne senast 30 november 2023.

Fotnot: ANDTS står i detta fall för alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak- och nikotinprodukter samt spel om pengar.

Annonser