JO stöder drogtester i skolan

STOCKHOLM/NÄSSJÖ Justitieombudsmannen går emot Skolinspektionen och anser inte att slumpmässiga drogtester på Brinellgymnasiet i Nässjö strider mot grundlagen när deltagandet är frivilligt. “Skönt, nu kan vi fortsätta att rädda unga från missbruk“, säger Leif Ternstedt, ordförande barn- och ungdomsnämnden, till Drugnews.

I den omstridda frågan om slumptester för att förebygga och upptäcka drogmissbruk bland elever, så har Skolinspektionen hårt kritiserat flera kommuner som velat det. Främst därför att det är integritetskränkande och att elevernas frivilliga deltagande inte kan garanteras vara reellt.

Inspektionen hade i sitt remissvar till JO ifrågasatt om det överhuvud taget är en gymnasieskolas uppgift att anordna slumpvisa drogtester.

Men i ett beslut av justitieombudsmannen Kerstin André, efter en anmälan mot Nässjö kommun, så finner hon att då elever kan “fatta ett eget beslut om att vara med i ”testgruppen” och att eleven själv och fritt kan bestämma om att lämna ett urinprov om han eller hon blir tillfrågad. Enligt min mening kan de slumpvisa drogtesterna därför inte generellt anses stå i strid med 2 kap. 6 § Regeringsformen“.

I beslutet, som inte går att överklaga, pekar dock JO på vikten av att skolhälsovården följer rutinerna vid provtillfällena och förvissar sig om att eleven inte har någon invändning mot att lämna urinprov.

Skolinspektionen medger nu i en kommentar att JO inte finner det sätt som drogtesterna genomförs i Nässjö strider mot grundlagen. Men också att frivilligheten måste garanteras och att JO inte uttalar sig om tester på grundskolan, vilket Landskrona kommun prövat och kritiserats av Skolinspektionen för.

– Med tanke på att såväl Skolinspektionen som JO fortfarande ställer stora krav på att frivilligheten ska vara garanterad vore det bra att skolorna – om lagstiftaren så vill – fick ett tydligare lagstöd för denna typ av åtgärder, säger Ann-Marie Begler, generaldirektör på Skoinspektionen, i ett pressmeddelande.

I Nässjö ser man JO-beslutet som en seger.
– Det har stundtals varit jobbigt att gå emot en tillsynsmyndighet, lite av David mot Goliat. Men vi har alltså inte varit fel ute, utan kan nu gå vidare och från i höst erbjuda alla elever som vill att delta i testprogrammet, säger Leif Ternstedt (S) på barn- och ungdomsnämnden.

Nämnden har varit helt enig över partigränserna i beslutet att starta drogtesterna. Först i årskurs två på gymnasiet där från vårterminen ett hundratal elever valt att medverka, fem elever i månaden lottas att lämna urinprov till skolsköterskan. Efter JO-beslutet kan man nu gå vidare och från i höst erbjuda alla cirka 1200 elever på Brinellgymnasiet att delta, även föräldrar ska ge sitt klartecken.

På Riksförbundet narkotikafritt samhälle – som länge förespråkat slumpvisa drogtester i skolan – är man också nöjd med beslutet.
– Justitieombudsmannen har gjort en grundlig utredning och det är klart att med frivillighet i alla led så kan slumptester användas i skolan. Det strider inte mot gällande lagstiftning och fler skolor kommer säkert att börja framöver, säger generalsekreterare Per Johansson på RNS till Drugnews.

• Nyligen presenterades en Sifo-enkät om att slumptester i skolan stöds av tre av fyra svenskar. I USA är slumpvisa drogtester i skolor vanligt. Några erfarenheter är att metoden som del i policyprogram leder till mindre missbruk, ökad studiero och bättre skolresultat.

Annonser